Yapı Magazin
“Türk Sanayiciler Geçmiş Tecrübeleriyle Krizi Başarıyla Yönetebilir”

“Türk Sanayiciler Geçmiş Tecrübeleriyle Krizi Başarıyla Yönetebilir”

2022 Yılı içinde küresel anlamda yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisi, Türkiye inşaat sektöründe de hissediliyor. BİTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Alper Doğruer, sektörde hissedilen en önemli etkilerin enflasyonun ivmesi ile ham madde fiyatlarındaki yükselişin maliyetlere yansıması ve küresel rekabette ülkemizi kısıtlaması olduğunu kaydediyor. Ancak Türk sanayicisinin geçmiş tecrübeleri ile krizi başarılı bir şekilde yöneteceğini de ifadelerine ekleyen Doğruer, “Bitüder üyesi sanayiciler olarak Türkiye’deki inşaat sektörünün ihtiyacı olan tüm su yalıtım örtülerini karşılayacak kapasitede üretimimiz var. Dışa bağımlı olmadan, döviz kaybı olmadan yerli ürünlerle bu ihtiyacı karşılamak, CE Standartlarına uygun kalite seviyesini tutturarak devam ettirmek amacımız…” diyor.
2022 yılında Rusya- Ukrayna krizi, yeni yönetmelikler, ekonomik çalkantılar, emlak projeleri vb. gibi birçok duruma sahne oldu. Tüm bu gelişmeler sektörü nasıl etkiledi? 2022 yılı hem sektör hem de BİTÜDER için nasıl geçti ve nasıl çalışmalar gerçekleştirdiniz? 
2022 yılı küresel anlamda çalkantılarla geçti, bizim de ülkemizde ve sektörümüzde bunun yansımalarını hissetmememiz mümkün değil, dolaylı olarak pek çok şekilde etkilendik. Fakat sektörümüzü en çok etkileyen enflasyonun ivmesi ile ham madde fiyatlarındaki yükseliş, bunun maliyetlerimize yansıması ve küresel rekabette bizi kısıtlaması oldu diyebiliriz. Bitüder olarak kaliteye önem verdiğimiz için hızlı ve uygun fiyatlı konut üretiminde kaliteye dikkat edilmesi, gözden kaçırılmaması gerektiğini her fırsatta kurumlara hatırlatıyoruz. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremler de bize nitelikli yapıların önemini bir kez daha hatırlatıyor. Korozyonun ve su yalıtımının önemini vurgulayan iletişim çalışmaları yaparak bu konuda farkındalık ve bilinç artışı oluşturmak için dernek olarak elimizden geleni yapıyoruz.
2023 yılı için sektöre dair öngörüleriniz, hedefleriniz ve BİTÜDER olarak gerçekleştirmeyi planladığınız projeleriniz nelerdir? 
2023 Yılı, bir önceki yılın devamı olan projelerin getirdiği süreç ile inşaat sektöründe bir miktar hareketlilik izleyebiliriz. Fakat tüm dünyada beklenen ekonomik durgunluk mutlaka ülkemizdeki faaliyetleri de etkileyecektir. Türkiye’nin dinamikleri her ne kadar Avrupa ve dünya ortalamasından farklı olsa da küresel krizlerin etkisini hissetmemek mümkün değil. Bu konuda sanayicilerimizin, geçmiş tecrübeleri ile kriz yönetimlerini başarılı şekilde geçireceğini düşünüyorum.
Bitüder olarak, son yıllarda daralan pazarda artan haksız rekabet ortamıyla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda bitümlü örtülerle ilgili kalite denetimi anlamında dernek olarak yaptığımız gönüllü çalışmalar var. 2023 yılı içinde bu çalışmalar artarak devam edecektir. Haksız rekabetin önlenmesinin, ülkemizde kaliteli üretimin artmasına ve ihracat potansiyelimizi de yükselteceğini düşünüyoruz. Bitüder üyesi sanayiciler olarak Türkiye’deki inşaat sektörünün ihtiyacı olan tüm su yalıtım örtülerini karşılayacak kapasitede üretimimiz var. Dışa bağımlı olmadan, döviz kaybı olmadan yerli ürünlerle bu ihtiyacı karşılamayı ve CE Standartlarına uygun kalite seviyesini tutturarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple iletişim faaliyetlerimizle doğru orantılı olarak kalite denetimi konularında paydaşlarımızın bilgi düzeyini de artırmayı hedefliyoruz.
Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
Kentsel dönüşüm ve yeni konut projeleri atılımları çok değerli. Mevcut yapı stokunda riskli ve çürük yapıların yenilenmesi sürecinde geçmiş hatalardan ders almak önem taşıyor. Kaliteli ürün ve kaliteli uygulama, sağlıklı bir su yalıtım uygulamasında başarının anahtarı. Su yalıtımı yaptırırken kullanılan ürünlerin CE belgeli olmasına özen gösterilmelidir. Avrupa’da çok uzun yıllardır kullanılan bitümlü örtüler, tüm dünyada dayanıklılığını kanıtlamıştır. Fakat projelendirme ve denetleme mekanizmasındaki tüm paydaşlarımızın KALİTE konusuna hâkim olması gerekiyor. Sektördeki tüm paydaşlar; mimar, müteahhit, müşavir, usta düzeyinde herkesin ve son kullanıcıların dahi bilinçli olması gerekir ki, bütüncül bir kaliteden bahsedelim. 
Tabii ki Türkiye’nin küresel rekabette dev kaliteli ürünleri ile anılan bir ülke olmasını arzu ediyoruz. Bu noktada Bitüder üyesi sanayicilerimizin bu alanda “KALİTE” olgusu üzerinde hassasiyetle durduğunu vurgulamak isterim. Nitelikli yapıların artmasında tüm paydaşlar, kamu otoritesi ile birlikte sorumluluk ve görev almalıdır.


Etiketler:

BİTÜDER, BİTÜDER sektör değerlendirmesi, bitümlü örtüler, Alper Doğruer,

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter