Yapı Magazin
''Yenilikçi Yaklaşımlar ve Sürdürülebilir Çözümlerle Hem Çevresel Etkileri Minimize Edebilir Hem de Daha Sağlıklı ve Yaşanabilir Yapılar İnşa Edebiliriz''

''Yenilikçi Yaklaşımlar ve Sürdürülebilir Çözümlerle Hem Çevresel Etkileri Minimize Edebilir Hem de Daha Sağlıklı ve Yaşanabilir Yapılar İnşa Edebiliriz''

Son yıllarda çevre dostu yapı malzemeleri ve yeşil bina teknolojileri alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği)  sektördeki etkisini artırmaya devam ediyor. B.E.S.T (Binalarda Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım) gibi yeşil bina sertifika sistemleri üzerine odaklanan geliştirmeleri ve FoCA (Free-Off Carbon Architecture) projesi gibi inovatif girişimleriyle, çevresel etkileri azaltan ve sürdürülebilirlik ilkesini merkeze alan çözümler sunuyor. Built4GreenIST projesi ise İstanbul'da karbon nötr binaların ve bölgelerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. ÇEDBİK, düzenlediği uluslararası zirve ve teknik eğitim seminerleriyle sektörde bilinçlendirme çalışmalarını hızlandırırken, yeşil bina teknolojilerinin yaygınlaşması için aktif çaba sarf ediyor. ÇEDBİK'in, çevre dostu malzemelerin kullanımını teşvik etmek ve yeşil binalar ile ilgili farkındalığı artırma konusunda yürüttüğü son güncel çalışmalarını, yeşil bina endüstrisinin Türkiye'deki büyüme potansiyeli ve önümüzdeki yıllarda beklenen gelişmeleri konuştuğumuz ÇEDBİK Başkanı Mehmet Sami Kılıç, “Sürdürülebilir bir gelecek için yeşil bina ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemine inanıyoruz. Türkiye'deki yeşil bina sektörünün geleceği konusunda da ÇEDBİK olarak, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalara olan ilginin ve bilincin artmasıyla birlikte yeşil bina sektörünün hızla büyüyeceğini öngörüyoruz.” dedi.
ÇEDBİK'in, çevre dostu malzemelerin kullanımını teşvik etmek ve yeşil binalar ile ilgili farkındalığı artırma konusunda yürüttüğü son güncel çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Çevre dostu malzemelerin kullanımını teşvik etmek ve yeşil binalarla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Güncel çalışmalarımız arasında Yeşil Bina Sertifika Sistemleri üzerine gerçekleştirdiğimiz B.E.S.T (Binalarda Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım) gibi geliştirmeler ve bu sistemlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için yaptığımız tanıtım faaliyetleri bulunuyor.
Diğer yandan, çevre dostu malzemelerin sektörde daha yaygın kullanılmasını destekliyor ve birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Önde gelen çalışmalarımız arasında FoCA: Free-Off Carbon Architecture  projesi bulunuyor. FoCA Projesi, ÇEDBİK ve Polonya Yeşil Binalar Konseyi (PLGC) liderliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Polonya Yapı Teknolojisi Enstitüsü ve Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ortaklıklarıyla yürütülüyor. Projenin amacını inşaat sektörünün karbon nötr olma hedefine ulaşmasını destekleyecek interaktif bir internet platformu oluşturma hizmeti olarak özetleyebilirim. Bu platform, yapı malzemelerinin çevresel etkilerini bölgesel koşullar ve mevcut yapı malzemeleri pazarı bağlamında değerlendirme olanağı sağlayacak. FoCA projesi ile inşaat malzemeleri ve ürünlerinin üretimi sırasında kullanılan hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesi kaynaklı sera gazı emisyonları, birincil enerji talebi ve su tükenmesi hakkında güvenilir bir çevresel bilgi kaynağı oluşturulması, mimarlar ve ilgili diğer tarafların malzemelerin çevresel etkileri hakkında bilgi sahibi olmaları ve çevre dostu çözümler seçmelerine olanak sağlanması, inşaat sektörüne sıkı gereklilikler getiren ulusal ve AB politikalarına uyum sağlanması hedefleniyor.
Bir diğer önemli projemiz ise Built4GreenIST projesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü liderliğinde, ÇEDBİK, Demir Enerji ve Florawise ile yürütülen bu projenin ana hedefi, İstanbul Kentsel Dönüşüm Planı ile Türkiye'de ilk ve ardından kar topu etkisi yaratacak büyük ölçekli, entegrasyonu sağlanmış ve karbon nötr binalara veya bölgelere başarılı bir şekilde zemin hazırlamak. Bu planda, net sıfır enerjinin fizibilitesini göstermek, ilçe düzeyinde test etmek ve net sıfır enerji tüketimine doğru Türkiye'nin inşaat sektöründeki yaygın değişime ilham vermek ve bilgilendirmek için süreci birlikte planlamak üzere pek çok paydaş bir araya getirilecek.  Sonuçlardan yararlanmak için fikri mülkiyet sorunları, yasal ortam, pazar analizi, riskler ve iş modelleri dikkate alınarak yeşil ve karbon nötr bir binaya geçiş rehberi belirlenecek ve karakterize edilecek. Ek olarak sensörler aracılığıyla elde edilecek enerji izleme verileri ve oluşturulacak dijital araçlar ile vatandaş katılımı ve davranışsal iyileştirme sağlanacak ve pilot veri tabanı oluşturulacak. 
Son iki sene içerisinde 1000’in üzerinde katılımcıya ev sahipliği yaptığımız “Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’nin” yanında yeşil bina sistemlerinin tanıtım ve teknik eğitim seminerleri, konferanslar, çalıştaylar, fikir yarışması ile yeşil binalar ve çevre dostu malzemeler konusunda bilinçlendirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle tüm etkinliklerimizde konuların uzmanlarını ilgililerle buluşturarak önemli bir bilgi akışı sağladığımıza inanıyoruz. 
“Sürdürülebilirlik açısından, malzemelerin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerinin minimal olması önemli bir konu”
Yeşil binaların tasarımında ve inşaatında kullanılan malzemelerin seçiminde dikkate alınan öncelikli kriterler nelerdir? Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, sağlık etkileri ve dayanıklılık gibi faktörler nasıl değerlendirilmektedir?
Yeşil binaların tasarımında ve inşaatında malzeme seçimi yapılırken öncelikle sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, sağlık etkileri ve dayanıklılık gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Sürdürülebilirlik açısından, malzemelerin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerinin minimal olması önemli bir konu. Enerji verimliliği ise malzemelerin ısı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlaması ve bina performansını artırması üzerinden değerlendiriliyor. Sağlık etkileri, malzemelerin iç mekan hava kalitesine katkısı, toksik maddeler içermemesi ve kullanıcıların sağlığını koruması açısından kritik bir rol oynuyor. Dayanıklılık ise malzemelerin uzun ömürlü olması, bakım gereksinimlerinin düşük olması ve çeşitli çevresel etkilere karşı direnç göstermesi anlamına geliyor. Bu faktörler bir bütün olarak ele alınarak malzeme seçiminde dengeli ve çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor. Özellikle yeşil bina sertifika sistemlerini oluşturak kriterlerin içinde malzeme ana başlığı altında yer alan detaylara dikkat edilerek bina analizi yapılıyor. 
ÇEDBİK, yeşil malzemelerin üretim süreçlerindeki çevresel etkilerin azaltılması için hangi önlemleri teşvik etmektedir? Üretim aşamasında karbon ayak izinin azaltılması, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi konularda nasıl bir yaklaşım benimsenmektedir?
ÇEDBİK olarak yeşil malzemelerin üretim süreçlerindeki çevresel etkilerin azaltılması için çeşitli önlemleri teşvik etmekteyiz. Öncelikle, üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması önerilmektedir. Karbon ayak izinin azaltılması için düşük karbon emisyonlu üretim tekniklerinin benimsenmesi ve tedarik zincirinde yerel kaynakların kullanılması teşvik edilmektedir. Atık yönetimi konusunda ise öncelikle üretim süreçlerinde oluşan atıkların minimize edilmesi, mevcut atıkların ise geri dönüşüm ve yeniden kullanım yöntemlerinin yaygınlaştırılması önemsenmektedir. Ayrıca, malzeme üreticilerine çevre dostu sertifikasyon süreçlerine katılım ve yeşil üretim standartlarına uyum konularının önemi aktarılmaktadır. EPD ve LCA belgelerinin yaygınlaşması özellikle takip ettiğimiz ana konular içinde yer alıyor. 
Yeşil bina malzemelerinin kullanımının yaygınlaştırılması için ÇEDBİK'in yürüttüğü eğitim ve bilinçlendirme programları nelerdir? Sektör paydaşlarına yönelik olarak düzenlenen eğitimlerde hangi konular ele alınmaktadır?
Yeşil bina malzemelerinin kullanımını teşvik etmek için çeşitli eğitim ve bilinçlendirme programları düzenliyoruz. Sektör paydaşlarına yönelik düzenlediğimiz eğitimlerde öncelikle yeşil bina kavramı ve önemi üzerinde duruyor, sürdürülebilir malzeme seçimi ve kullanımı, enerji verimliliği çözümleri, çevresel etki değerlendirmesi ve yeşil bina sertifikasyon sistemleri gibi konuları detaylı bir şekilde ele alıyoruz. 
Polonya Yeşil Bina Konseyi ile birlikte yürüttüğümüz “FoCA: Free of Carbon Architecture” projesi ise yapı sektöründe karbon salınımı gibi kritik parametrelerin hesaplanmasını kolaylaştıran ve ücretsiz olarak erişilebilen bir araç olarak dikkat çekiyor. 
Bu programlar, yapı sektöründe sürdürülebilirlik standartlarının gelişimine önemli katkılar sunmanın yanı sıra, FoCA projesinin içerisinde bulunan eğitim modülü sayesinde malzeme verilerinin hesaplanması konusunda bilinci artırıyor.
“B.E.S.T. konut sertifikasyonu, konut projelerinde sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik ederek sektörde bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor”
Gelecekte B.E.S.T. konut sertifikasının Türkiye'deki konut sektörü üzerindeki etkisi ve hedefleri nelerdir? Sertifikasyon sürecindeki standartların ve kriterlerin gelecekte nasıl geliştirilmesi planlanmaktadır?
B.E.S.T. konut sertifikasyonu, konut projelerinde sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik ederek sektörde bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Sertifikasyon sürecindeki standartlar ve kriterler sürekli olarak gözden geçiriliyor ve güncelleniyor. Bu bağlamda, yeni teknolojilerin, yenilikçi malzemelerin ve güncel çevresel verilerin entegrasyonu sağlanarak daha kapsamlı ve etkili bir sertifikasyon süreci oluşturulması planlanıyor. Ayrıca, kullanıcı geri bildirimleri ve uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak sertifikasyon kriterlerinin geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması hedefleniyor.
“Sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalara olan ilginin ve bilincin artmasıyla birlikte Türkiye'deki yeşil bina sektörünün hızla büyüyeceğini öngörüyoruz”
Türkiye'deki yeşil bina sektörünün geleceği hakkında ÇEDBİK'in değerlendirmesi nedir? Yeşil bina endüstrisinin Türkiye'deki büyüme potansiyeli ve önümüzdeki yıllarda beklenen gelişmeler hakkında ÇEDBİK'in görüşlerini alabilir miyiz?
Türkiye'deki yeşil bina sektörünün geleceği konusunda ÇEDBİK olarak, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalara olan ilginin ve bilincin artmasıyla birlikte yeşil bina sektörünün hızla büyüyeceğini öngörüyoruz. Özellikle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve sürdürülebilir malzeme tercihleri gibi alanlarda önemli gelişmeler bekliyoruz. Diğer yandan devlet teşvikleri, yasal düzenlemeler ve kamuoyu bilincinin artmasıyla birlikte yeşil bina projelerinin sayısının ve kalitesinin artacağını düşünüyoruz. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile sektör paydaşlarının bilgi ve becerilerinin artırılması da sektörün büyümesine katkı sağlayacaktır. 
Gelecek yıllarda, daha fazla sayıda bina ve konut projesinin yeşil sertifikasyon süreçlerine dahil olması ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamasını bekliyoruz.
Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği olarak, sürdürülebilir bir gelecek için yeşil bina ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemine inanıyoruz. Bu süreçte, tüm sektör paydaşlarının işbirliği ve ortak çabaları büyük önem taşıyor. Yenilikçi yaklaşımlar ve sürdürülebilir çözümlerle hem çevresel etkileri minimize edebilir hem de daha sağlıklı ve yaşanabilir yapılar inşa edebiliriz. Herkesi yeşil bina hareketine katılmaya ve daha sürdürülebilir bir gelecek için adım atmaya davet ediyoruz.Etiketler:

#çedbik #çevredostumalzemeler #yeşilbinalar #best #foca #built4greenist

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter