Yapı Magazin
“İnşaat Sektörünün Yeşil Dönüşümü İçin Bütünleşik Bir Çaba Gerekiyor”

“İnşaat Sektörünün Yeşil Dönüşümü İçin Bütünleşik Bir Çaba Gerekiyor”

ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği), başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tüm sektörlerde, karbonsuzlaştırmanın önemini, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımının artmasına yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor. Türkiye’nin yerli yeşil bina sertifikası YES-TR’yi ve 2022 yılında sürdürülebilirliği konuştuğumuz ÇEDBİK Başkanı Mehmet Sami Kılıç, “Sürdürülebilirlik artık göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir konu.” dedi.
2022 yılında Rusya-Ukrayna krizi, yeni yönetmelikler, ekonomik çalkantılar, emlak projeleri vb. gibi birçok duruma sahne oldu. Tüm bu gelişmeler sektörü nasıl etkiledi? 2022 yılında ÇEDBİK olarak nasıl çalışmalar gerçekleştirdiniz? 2022 yılı değerlendirmelerinizin yanı sıra gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan kısaca bahseder misiniz?
Sadece 2022 yılında değil, özellikle son yıllarda sürdürülebilirlik ve yeşil binalar konusunu etkileyen birçok gelişme oldu. Özellikle Paris İklim Anlaşması sonrasında ülkelerin iklim krizini daha fazla ciddiye almaları, aksiyon göstermeleri ve özellikle ülke bazına karbon nötrleme hedeflerini gündeme getirdi. Ülkemizde bu çerçevede 2053 yılında karbon nötr olma hedefi koydu. Enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının yaklaşık % 40’ından sorumlu olan inşaat sektörünün bu gelişmelerden ciddi anlamda etkileneceği ortada. Diğer yandan Rusya-Ukrayna krizi gibi global olaylar, fosil yakıtlara bağımlılığın hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de ülkelerin stratejik güvenliği açısından ne kadar riskli olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu sebeple Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği olarak, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tüm sektörlerde, karbonsuzlaştırmanın önemini, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımının artmasına yönelik farkındalığı arttırmayı kendimize görev edindik. Bu kapsamda 2022 yılı içinde gerek kendi başımıza gerekse kamu ve STK’larla birlikte etkinlikler ve projeler gerçekleştirdik. AB destekli hibe programları kapsamında pilot yeşil bina çalışmaları ve sektörel eğitimler düzenledik. Türkiye’de ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu bina ve yerleşme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi ( YES-TR)’nin  gerek geliştirilmesi gerekse mevzuatlarının oluşturulmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve alt kurumlarıyla istişarelerde bulunduk. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda oluşan birikimden yola çıkarak kapsamını belirlediğimiz ve 7 Kasım tarihinde Swissotel The Bosphorus’ta “Sıfırı İnşa Etmek” ana temasıyla düzenlediğimiz “Yeşil Binalar ve Şehirler” zirvemiz tüm paydaşlar nezdinde oldukça ilgi gördü. Yaklaşık 650 katılımcının takip ettiği zirvede inşaat sektöründe sürdürülebilirlik tüm boyutlarıyla ele alındı.
2023 yılı için sektöre dair öngörüleriniz, hedefleriniz ve ÇEDBİK olarak gerçekleştirmeyi planladığınız projeleriniz nelerdir? 
Yapılı çevrede sürdürülebilirlik konusunda çalışan tek STK olarak 2023 yılında da sürdürülebilirliğin anlatılması konusunda geçmiş yıllarda yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Diğer yandan önümüzdeki yıl ÇEDBİK olarak elimizi taşın altına koyarak gerek yerli gerekse uluslararası yeşil bina sistemlerinin daha etkin bir şekilde yayılması için aktif görevler almayı planlıyoruz. Bu konuda geçtiğimiz dönemde kamu kurumlarıyla dirsek temasında olduk. 2023 yılında da yine bizlere verilecek görevleri üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübemizi kullanarak en kapsamlı şekilde yerine getireceğiz. Özellikle yerli yeşil bina sistemi YES -TR’nin tabana hızlı ve daha da önemlisi doğru bir şekilde yayılmasını elimizdeki tüm imkânları kullanarak destekleyeceğiz. Tüm bunlara ek olarak gerek AB gerekse ulusal ve yerel yönetimlerden alacağımız destekleri kullanarak yeşil binalar ve sürdürülebilirliğin tüm alanlarında projeler ve eğitimler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki sene düzenleyeceğimiz zirvenin bu sefer uluslararası platformlarda da daha çok ses getirmesi için şimdiden çalışmalara başladık.
Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği olarak bu sene çok yoğun çalışarak, sürdürülebilirliğin gözden kaçmaması ve gayrimenkul sektöründe artık bu konunun içselleşmesi için gayret gösterdik. Önümüzdeki sene de aynı istek ve heyecanla bu konulara eğileceğiz. İnşaat sektörünün yeşil dönüşümü için bütünleşik bir çaba gerekiyor. Biz bu çabayı örgütlemek için çalışan bir dernek olarak elimizden geleni yapıyoruz ama bu elbette ki sektör paydaşlarının desteğiyle güçlenecek. Türkiye’nin inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yer alan paydaşların çok acil adımlar atması, mevcut iş yapış şekillerini değiştirmesi gerekiyor.  Artık “mış” gibi yapmanın, her şeyi devletten beklemenin, doğru aksiyonları almak için ek teşvikler beklemenin zamanı çoktan geçti. Sürdürülebilirlik artık göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir konu.

Etiketler:

ÇEDBİK, yeşil binalar, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ÇEDBİK 2022 sektör değerlendirmesi, Mehmet Sami Kılıç,

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter