Yapı Magazin
''BIM Kütüphanesinin Varlığı, Sektörde Rakipler İçin Stratejik Bir Fırsat ve Rekabet Üstünlüğü Sağlamaktadır''

''BIM Kütüphanesinin Varlığı, Sektörde Rakipler İçin Stratejik Bir Fırsat ve Rekabet Üstünlüğü Sağlamaktadır''

Yapı sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlamaya devam eden BIMMade,  Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) uygulamalarının doğru bir şekilde gerçekleşmesi  ve yaygınlaşması için çalışmalar gerçekleştiriyor. BIM'in önemini, sunduğu avantajlarını, BIM kütüphanelerinin sektör adına katkılarını, BIMMade' in 2024 için planladığı çalışmalarını ve hedeflerini konuştuğumuz  BIMMade Kurucusu ve CEO'su Serdar Birden, “2024 itibari ile mevcut BIMMade Library ürünümüzü güçlendirmeyi, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 3B dosya paylaşım ve görüntüleme ürünümüz olan BIMMade Cloud’u ve Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulaması olan ürünümüz BIMMade Reality iyileştirmeleri devam ediyor. Proje veya ürün yönetmelik kontrolü aşamalarında insan dahilini minimize edecek yapay zeka destekli denetim ürünümüzü de, projelendirme aşamasına geçip piyasaya çıkarmayı planlıyoruz.”dedi.
Teknolojik gelişmeler artık her alanda olduğu gibi yapı sektöründe de süreçleri kolaylaştıracak imkanlar sunuyor. Bu gelişmelerin en dikkat çekicisi ise bir yapının yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerini kapsayan Yapı Bilgi Modellemesi teknolojisi. Teknolojinin inşaatta etkin şekilde kullanımını sağlayan BIM'in öneminden ve sunduğu avantajlarından biraz bahseder misiniz?
BIM, yapıyı oluşturan ürünlerin dijital ortama aktarılması ile oluşturulan BIM 3B obje model kütüphaneleri yardımı ile binanın tüm disiplinlerine ait (Statik, Mimari, Mekanik, Elektrik, Borulama) dijital proje modelinin oluşturulması ve üretilen bilginin eş zamanlı olarak proje üyeleri arasında paylaşılması metodolojisidir.
BIM'i kullanmak size en temelde;
Görsel ile veriyi birleştirdiği için planlama, tasarım, uygulama ve işletme aşamalarında daha iyi, doğru ve hatasız karar alma kabiliyeti sağlar.
Daha sürdürülebilir seçenekleri ile hızlı revizyon ve karar değişikliği imkanı sunar.
Hataları minimize ederek projelerinde maliyet tasarrufu sağlar. 
“BIM süreçleri, binaların fiziksel gerçeklikte tüm veriyle modellenmesi ve ardından performanslarının analiz edilmesi için imkân sunmaktadır”
Yapıda sürdürülebilirliğe yönelik çaba kaçınılmaz bir sorumluluk haline geldi. Mimarlar, mühendisler artık yalnızca verimli ve uygun maliyetli değil aynı zamanda çevre dostu binalar inşa etmeye öncelik veriyor. Bu sürdürülebilirlik devrimine öncülük etmede etkili olarak ortaya çıkan araçlardan biri  de BIM. Sürdürülebilirliğin desteklenmesi, çevreye duyarlı ve enerji verimli yapılaşma için BIM'in etkilerinden bahseder misiniz?
Yapılar gerek yapımı ve gerek işletimi sırasında yüksek oranda enerji tüketmekte ve karbon salınımına neden olmaktadır.
Sürdürülebilir yapı meydana getirilirken, tasarım aşamasında hedeflenen performans hedef ve ölçütlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini ölçmek önemlidir. Yapı, sürdürülebilirlik açısından temel olarak enerji tüketimi, gün ışığı alımı, ışınım kazanımı, rüzgâr kullanımı ve doğal havalandırma alanlarında analiz edilebilmektedir. Geleneksel olarak yukarıda bahsedilen analizler ise, fiziksel maketler ve laboratuvar koşullarında gerçekleştirilebilmekteydi.
BIM süreçleri, binaların fiziksel gerçeklikte tüm veriyle modellenmesi ve ardından performanslarının analiz edilmesi için imkân sunmaktadır. BIM yazılımları, bina ile ilgili tüm geometri, biçim, malzeme, maliyet, fiziksel çevre verisinden oluşan bir 3B model meydana getirerek bu modelin analizine imkân sağlar.
“BIM süreçlerinin yapı taşı BIM 3B obje model kütüphaneleridir”
BIM kullanılarak yürütülen özellikle büyük ölçekli yapıların inşasında ya da yenilenmesinde, malzeme seçimi sırasında rakipleri geride bırakmak, pazarda etkin olmak, mevcut payı büyütmek için şirketlerin BIM kütüphanesinde ürünlerinin paylaşılması önemli fırsatlar yaratıyor. BIM kütüphanesinin öneminden, inşaat malzemelerinin BIM kütüphanelerinde paylaşılmasının hem ülkemiz hem de sektör adına katkıları nelerdir?
BIM süreçlerinin yapı taşı BIM 3B obje model kütüphaneleridir. BIM 3B Objelerinde; teknik bilgiler, malzeme bilgileri, renkler, geometriler, üretici firma linkleri, ticari bilgiler yer alır.
Dijitalleşme ile mimarlar ve mühendisler ürün ve materyalleri sadece estetik ve fonksiyonel özellikleri için değil, yararlı bilgileri içermelerine ve erişim kolaylıklarına bağlı olarak seçmeye özen göstermektedirler. İçerisinde veri barındıran BIM 3B modelleri ile doğru sonuca ulaşılabilinmektedir ve uçtan uca yönetilebilir projeler oluşturabilmektedirler.
BIM, yapıyı oluşturan ürünlerin dijital ortama aktarılması ile oluşturulan BIM 3B obje model kütüphaneleri yardımı ile binanın tüm disiplinlerine ait (Statik, Mimari, Mekanik, Elektrik, Borulama) dijital proje modelinin oluşturulması ve üretilen bilginin proje üyeleri arasında eş zamanlı olarak paylaşılması metodolojisidir. Bu modeller birer dijital replikadır, yani modelde yer alan her objenin gerçekte var olması tercih edilir. Model üreten profesyoneller tüm ayrıntıları modelleme için yoğun zaman ayırmak ve güvenirliğinin üretici tarafından onaylanmamış 3B model kullanmak yerine  hazır ve doğruluğu onaylı 3B BIM objelerini kaynağından tedarik etmek eğilimindedirler. Bu durum tüm inşaat malzemecisi ve sanayicilerinin kendilerine ait bir BIM obje kütüphanesi oluşturmasını zaruri kılmaktadır.
BIM kütüphanesinin varlığı, sektörde rakipler için stratejik bir fırsat ve rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.
Üreticilerin kendi BIM kütüphanelerinin varlığı, proje aşamasında tercih edilme olanağı sunmasının yanı sıra erken evrede sunduğu üretim nesnelerine dayalı tasarım önerileri ile satın alma süreçlerini hızlandırmaktadır. Global ölçekte gerçekleştirilen ve planlanan projelerin şartnamelerinde adreslenmesi sebebi ile de projelendirme aşamasında üretici firmalardan BIM kütüphaneleri talep edilmektedir, dolayısı ile ihracata katalizör görevi görmektedir diye tanımlayabiliriz.
Yapı sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlamaya devam eden BIMMade'in BIM uygulamalarının doğru bir şekilde gerçekleşmesi ve yaygınlaşması için vermiş olduğu eğitimlerin detaylarından bahseder misiniz? Eğitim alan sektör paydaşlarının sektörde yaratacağı farklar sizce neler olur?
Verdiğimiz eğitimleri katılımcıların ya da talep eden firmaların uzmanlığına göre şekillendirebiliyoruz.  Programlarımızın genel amacı, firmalarda BIM Uzmanı olarak görev almak isteyen kişilere gerekli teorik ve pratik bilginin verilerek BIM süreçlerinin yönetiminde yer alacak yetkin kişilerin yetiştirilmesidir. 
Kendi bünyemizde verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra üniversite iş birlikleri ile verdiğimiz uluslararası geçerliliği olan sertifika programları da mevcut. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde verdiğimiz eğitim en önemsediğimiz ve Türkiye’de sayılı olan programlardan biridir.
Türkiye'de ve dünyadaki BIM uygulamalarını karşılaştırmanızı istesek nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Dünyada birçok ülke hali hazırda BIM uygulamalarını devlet politikası haline getirmiş durumda, bulunduğumuz dönem itibari ile Türkiye'de ise emekleme aşamasında ancak sıraladığımız sebeplerden ötürü farkındalık ve yatırımlar da artmaktadır. Devlet nezdinde yapı odağındaki kurumlar adımlar atmaya başlamış durumdadırlar, bu hareketliliğin tüm paydaşların entegrasyonunu hızlandıracağı da aşikardır.
“2024 itibari ile mevcut BIMMade Library ürünümüzü güçlendirmeyi, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”
BIMMade' in 2024 için planladığı çalışmalarından ve hedeflerinden biraz bahseder misiniz? 
Günümüzün değişken ve sürekli gelişen koşullarına ayak uydurmak, adaptasyon geliştirmek firmaların önlerine çıkan en önemli sınav, dolayısı ile sürekli yenilenmek ve ürünümüzü geliştirmek odağındayız. Hatta bu değişkenlik sürecinde, çevik yaklaşımlar ile üzerinde çalıştığımız birçok yeni ürünü iptal edip bir başkasına yöneldiğimiz de oldu. 
2024 itibari ile mevcut BIMMade Library ürünümüzü güçlendirmeyi, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 
Ayrıca 3B dosya paylaşım ve görüntüleme ürünümüz olan BIMMade Cloud’u ve Artırılmış Gerçeklik uygulaması olan ürünümüz BIMMade Reality iyileştirmeleri devam ediyor.
Proje veya ürün yönetmelik kontrolü aşamalarında insan dahilini minimize edecek yapay zeka destekli denetim ürünümüzü de, projelendirme aşamasına geçip piyasaya çıkarmayı planlıyoruz.


Etiketler:

#yapıbilgimodellemesi #BIM #BIMMade #bimkütüphanesi

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter