Yapı Magazin
''Yeni İnşa Edilecek Tüm Binaların Su Yalıtımı İle Korunması Deprem Güvenliği İçin Büyük Önem Taşıyor''

''Yeni İnşa Edilecek Tüm Binaların Su Yalıtımı İle Korunması Deprem Güvenliği İçin Büyük Önem Taşıyor''

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) kurulduğu günden bu yana yalıtım bilincinin Türkiye çapında yaygınlaştırılması ve yalıtım sektörünün gelişmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Enerji verimliliğinin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, yalıtım sektörünün enerji verimliliğindeki rolüne dikkat çeken İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “'Türkiye’de enerji verimliliği ile ilgili olarak mevcut bina stokunun iyileştirilmesi gerekiyor.” dedi.
2023’te yaşanan küresel enerji piyasalarındaki fiyat artışları, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi, inşaat maliyetlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki gelişmeler ve seçim tüm bunlar sektörü nasıl etkiledi? 2023 İZODER için nasıl geçti? 2023 yılı değerlendirmelerinizin yanı sıra gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan kısaca bahseder misiniz?
Hızlı bir değişim sürecinden geçen dünyamız; pandeminin yorgunluğu, küresel iklim krizinden kaynaklı baş edilmesi güç doğa olayları, Rusya-Ukrayna savaşı, son yılların en büyük problemlerinden enerji krizi ile boğuşuyor. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Cumhuriyetimizin 100. ve İZODER’in 30. yılı olan 2023 yılına büyük bir heyecanla ve yoğun bir programla başladık. Ancak ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat deprem felaketinin ardından ülke genelinde olduğu gibi sektör özelinde de gündemimiz deprem bölgesi oldu. Ülkemiz daha önce de çok büyük depremler yaşamış, büyük acılar görmüş olmasına rağmen yeterli dersin çıkarılamadığı bir kez daha görüldü. İZODER olarak depremin hemen ardından resmi kurumlarla iş birliğiyle çalışarak birçok üyemizin de desteği ile depremzedelerin çetin kış şartlarından korunmaları için çadır kentlere yalıtım malzemesi gönderimini sağladık.  Bölge ile ilgili atılacak adımlarda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen konularla ilgili destek vermeye devam edeceğiz. 
Türkiye, topraklarının büyük bölümü deprem tehdidi altında olan bir ülke ve bu konuda atılacak adımların hızlandırılması gerekiyor. Kentsel Dönüşüm bu anlamda çok önemli bir fırsat sunuyor. Mevcut yapı stokunun deprem güvenliği ve yüksek enerji verimliliği hedefleri gözetilerek yenilenmesi geleceğimiz açısından hayati öneme sahip. Yeni inşa edilecek tüm binaların, su yalıtımı ile korunması deprem güvenliği için büyük önem taşıyor. Doğru yapılmış su yalıtımı ile suyun yapılara nüfuz ederek zarar vermesini önleyebiliriz.  
Isı, su, ses, yangın yalıtımı branşlarının kamu, ilgili paydaşlar ve kamuoyu nezdinde hak ettiği önemi görmesi için yakın zamanda yaptığımız çalışmalardan da bahsetmek isterim. Dünya gündeminin önemli bir başlığı olan iklim değişikliği açısından 2016’da imzalanan Paris Anlaşması’nın TBMM’de onaylanması Türkiye için önemli bir adım oldu. Biz de İZODER olarak ısı yalıtımının enerji verimliliği ve çevrenin korunmasındaki rolüne dikkat çeken “Tek Yol U Dönüşü Kampanyamızı” hayata geçirdik. Kampanyanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 19 Şubat 2022 tarihinde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Neredeyse Sıfır Enerji Bina (nSEB) konsepti ile ilgili tanımlamalar mevzuatlarımıza eklendi ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren nSEB binalara geçiş başladı. Bu yıl içerisinde 1000’den fazla bina bu konseptle inşa edilerek, çevre dostu yaklaşıma önemli bir adım oldu. Ayrıca yine bu dönemde mevcut binalarda yalıtım uygulamalarının yaygınlaşması için uzun yıllardır ilgili kurumlarla üzerinde çalıştığımız “Yalıtım Kredisi” konusunda da önemli bir adım atıldı. 6 Haziran 2022’de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine Maliye Bakanlığı öncülüğünde, İZODER’in desteği ile hayata geçen daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Yalıtım Kredisi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım bankaları tarafından verilmeye başlandı. 
“Sağlıklı, konforlu ve enerji verimli bir yapılaşma kültürü içinde yalıtım büyük önem taşıyor”
İZODER olarak 2024 yılı için sektöre dair öngörüleriniz nelerdir? Önümüzdeki dönemlerde odaklandığınız konular, gerçekleştirmeyi planladığınız yeni proje ve hedeflerinizden bahseder misiniz?
Enerji verimliliğinin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, yalıtım sektörünün enerji verimliliğindeki rolü de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Fosil yakıt tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artması gibi hedefleri konuşurken gözden kaçırılmaması gereken en önemli noktalardan biri enerji tasarrufu ve verimliliği. Enerji kayıplarının önlenmesi ve verimliliği dediğimizde bu hedeflere doğru yapılmış yalıtım uygulamaları olmadan ulaşmak mümkün değil… Öncelikle enerji tasarrufunun önemini kavramak lazım. Gelişmiş ülkeler pasif evlere ve sıfır enerjili binalara, endüstriyel alanlarda daha verimli üretime yönelmişken tükenen enerji kaynakları, enerji verimliliğini tüm alanlarda bir tercih değil zorunluluk haline dönüştürüyor. 
Sağlıklı, konforlu ve enerji verimli bir yapılaşma kültürü içinde yalıtım büyük önem taşıyor. Ülkemizde yüzde 80’ni enerji verimliliği ile ilgili yasal düzenleme kapsamının dışında kalan yalıtımsız binalar yüzünden ciddi enerji kayıpları yaşanıyor, çevreye daha fazla sera gazı salınıyor. Geçtiğimiz yıl enerji ithalatına yaklaşık 100 milyar dolar ödeyen ülkemizde binaların sadece yüzde 20’si yalıtımlı olduğu için yaklaşık 12 ila 15 milyar doların boşa harcandığını unutmamak gerekiyor. Bizim bu paraları havaya saçacak lüksümüz yok. Türkiye’de enerji verimliliği ile ilgili olarak mevcut bina stokunun iyileştirilmesi gerekiyor. 
Hayata geçirilecek kentsel dönüşüm uygulamaları; verimsiz mevcut bina stokunun güncel mevzuatlara uygun olarak yeniden inşa edilmesini mümkün kılacağı için ısı, su, ses ve yangın yalıtımlı binalar açısından önümüzde büyük bir fırsat olarak duruyor. 
Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarruf hedefinin 2030 yılına kadar yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarılması da 2023 yılının en önemli gelişmelerindendi. Kamu binalarının enerji tasarrufunda istenilen hedeflere ulaşılması doğru uygulanacak yalıtımla mümkün. Esasen sadece kamu binaları için değil tüm binaları kapsayacak çözümlere ihtiyaç var. Gelişmiş ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok adım atılarak enerji limitleri düşürülürken, ülkemizde 2008 yılında tanımlanmış enerji limitleri kullanılıyor. Özetle; enerji israfımız gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla. Bir an önce Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere enerji limitlerimizi ve U değerlerimizi gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmeliyiz. Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı TS 825 revizyonu bu noktada büyük önem taşıyor. 
Dernek olarak ülkemiz ve vatandaşlarımızın kazanımını her şeyin önüne koyduğumuz için her fırsatta güvenli, enerji verimli, sağlıklı ve konforlu binalarda yaşamanın en önemli koşullarından olan ısı, su, ses, yangın ve tesisat yalıtımının katkılarını anlatmayı 2024 yılında da sürdüreceğiz. Bu konuda eğitimler vermeye, süreli yayınlar çıkarmaya, kamu ile iş birliği yapmaya devam edeceğiz. 

Etiketler:

#izoder #enerjiverimliliği #suyalıtımı #depremgüvenliği

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter