Yapı Magazin
"İş Süreçlerimizin Temelinde Sürdürülebilirlik Var"

"İş Süreçlerimizin Temelinde Sürdürülebilirlik Var"

Sektörün önemli gündem maddelerinden biri Avrupa Yeşil Mutabakatı… Karbon salımına dikkat eden bir firma olarak “Fit For 55” paketini nasıl değerlendirirsiniz? Bu kapsamda İzocam olarak çevre dostu yatırımlarınızdan ve sürdürülebilirlik hedeflerinizden bahseder misiniz?

Dünyadaki enerji kaynakları giderek tükeniyor ve gün geçtikçe artış gösteren sera gazı salımı, küresel ısınmayı tetikleyerek iklim krizine zemin hazırlıyor. Avrupa Birliği de iklim krizi ile mücadele etmek adına “Fit For 55” paketini devreye aldı. Bu paket ile 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun yüzde 55 oranında azaltılması hedefleniyor. Bu noktada binalarda yalıtımın önemi devreye giriyor ve doğru uygulamalarla yapılan yalıtım karbon salımını ve enerji giderlerini azaltarak doğanın korunmasını sağlıyor. Biz de İzocam olarak yıllardır, yalıtımın sürdürülebilirliğe katkısını kamuoyuna anlatmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tesislerimizin çevre dostu olarak yenilenmesi 2021 yılında gündemimizde yer alan en önemli yatırım başlıklarından biri oldu. Bu doğrultuda yılın ilk yarısında Tarsus tesisimizde yaptığımız ve bize dünya standartlarında emisyon değerlerine ulaşma imkânı sağlayacak olan baca filtresi yatırımını hayata geçirdik. Tarsus Tesisimiz temmuz ayında Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen bu belge; tesisin, temel seviyede israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir dizi süreci tamamlamış olduğunu ifade ediyor. Yıl sonuna kadar tüm tesislerimize bu belgeyi kazandırma hedefiyle yatırımlarımız sürüyor.

Sürdürülebilirlik için ürünlerin katkısını da kullanıcı ile buluşturmak, farkındalık yaratmak gerekiyor.

İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı bir firma olarak ürünlere olduğu kadar ürün ambalajlarına da dikkat ediyorsunuz. Bu noktada ürünlerinizin yeni ambalajlarının özellikleri nelerdir?

İzocam Taşyününün ambalajlarını, insan sağlığına ve çevreye duyarlılığı da ifade edecek şekilde yeniden tasarladık. Yeni taşyünü ambalajımızda da EUCEB belgesine ve bu ürünün sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yaptığı katkıya yer verdik. Özellikle mineral yün ürünlerimizin insan sağlığına zarar vermemesi, enerji tasarrufu sağlaması, sürdürülebilirliğe olan katkısı nedeniyle, yeni İzocam Taşyünü ve İzocam Camyünü ambalajlarımızda BM’in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi arasında yer alan “Sağlıklı Bireyler”, “Erişebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Eylemi” ve “Hedefler için Ortaklıklar” gibi 8 önemli hedefe ulaşılmasında üzerimize düşeni yaptığımızı ifade eden görsel ve ikonlara yer veriyoruz. Bu sayede tüketicinin ürün seçimi yaparken insan sağlına zarar vermeyecek nitelikte, karbon salımının azaltımına katkı sağlayan doğa dostu ürün seçimi konusunda farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz. Yarı şeffaf beyaz olan yeni camyünü ve taşyünü ambalajlarımızda daha az boya kullanımına yer vererek ambalajdaki atık miktarı azaltıyoruz. Marka görünürlüğünü daha fazla öne çıkaran yeni ambalaj üzerindeki yazılar oldukça sade ve kolay okunabiliyor. Bu sayede depolamada operasyonel verimliliği de artıran çevre dostu bir ambalaj karşımıza çıkıyor. Ürünlerimizin yanı sıra iş yapış şeklimizde ve üretim süreçlerimizde de sürdürülebilir olmaya özen gösteriyoruz. 1999’dan beri sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini ve 2001 yılında OHSAS 18001 ile belgelenerek, 2021 yılında ISO 45001 ile sürdürdüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, tüm tesislerimiz ve merkezi süreçlerimizde uygulamaktayız.

Doğru ısı yalıtımında ürünün kalitesi kadar uygulaması da önem kazanıyor. Özellikle çatı ve cephe uygulamalarında sağlıklı yalıtım için uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Çatı yalıtımı noktasında Camyünü Çatı Şiltesi’nin kullanım alanlarına ve uygulama noktasında dikkat edilmesi gereken hususlara değinebilir misiniz?

Yalıtım sektöründeki en önemli sorunların başında; standart ve yönetmeliklere uygun olmayan ürün üretimi, haksız rekabet, doğru yalıtım malzemesinin seçilmemesi ve uygulamanın uzman kişiler tarafından yapılmaması geliyor. Ticari kaygıdan hareketle yapılan üretimler, etkin denetimin de olmadığı ortamda, hem son kullanıcıyı tehlike ile karşı karşıya bırakıyor hem de sektörde haksız rekabete neden oluyor. Yalıtım yaptırmak isteyenlerin donanımlı teknik ekibi olan, doğru malzeme seçiminde uzmanlaşmış bir firmayı tercih etmeleri bu nedenle önemli. Aksi durumda yalıtım uygulamalarındaki detaylar gözden kaçabiliyor. Bu hem uygulanan yalıtımın verimini düşüyor hem de binada yapısal hasarlara sebebiyet verebiliyor. İzocam Camyünü Çatı Şiltesi, ısı yalıtımı, yangın güvenliği ve ses yalıtımı sağlarken, hafifliği ve kolay uygulama özelliği ile öne çıkıyor. 300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı tipte ve farklı ebatlarda üretimi yapılan bu ürünümüz, kullanılmayan çatı aralarının ısı yalıtımında, döşemeye serilmek sureti ile uygulanıyor. Kullanılan çatı aralarında ise mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda kullanılıyor. İzocam Camyünü Çatı Şiltesi, hafif olduğundan, çatıya çıkarılması ve kesilerek uygulanması oldukça kolay bir ürün. Camyünü, sahip olduğu özelliklerden dolayı; uygulama sırasında yırtılmıyor ve fire vermiyor. Her türlü çatıya kolaylıkla uyum sağlıyor. Kışın yoğuşma riskinin ortadan kaldırılması, yazın ise güneş tarafından çatı arasında aşırı ısınan havanın tahliyesi bakımından yalıtımın üst kısmının havalandırılmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Bu nedenle İzocam Camyünü Çatı Şiltesinin üzeri naylon veya benzeri örtülerle kaplanmamalı. Alüminyum folyo kaplı şilteler, folyolu yüz daima sıcak tarafta kalacak şekilde serilmeli. Sadece, uygulama sonrası malzemenin üzerine yük konulmaması ve üzerinde yürünmemesi gerekir. İzocam Camyünü Çatı Şilteleri AB ülkesinin ulusal emisyon limitlerine uygunluk belgesi olan Eurofins Gold sertifikası bulunuyor. İzocam, ayrıca bu ürünlerin üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde ISO 14021’e uygun bildirimleri düzenleyebiliyor ve binaların LEED - BREAM gibi yeşil bina sertifikası almalarına da katkı sağlıyor.

Bahçe teras çatılarda kullanılan Foamboard 2000 D – 2500 D – 3000 D – 3500 D ürününüz mevcut. Bu ürününüzün özelliklerinden bahseder misiniz?

İzocam Foamboard 2000 D - 2500 D - 3000 D - 3500 D, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup teras çatı uygulamalarında su yalıtım membranının üzerinde ısı yalıtım amacıyla kullanılıyor. Bu ürünümüz, yüksek basma mukavemeti ve bünyesine su almama özellikleriyle öne çıkıyor. Uygulama esnasında mevcut eğim betonu üzerine, su ve buhar yalıtım katını oluşturan örtü seriliyor. PVC membran ile yapılan su yalıtım uygulamasında İzocam Foamboard ısı yalıtım levhaları serilmeden önce araya ayırıcı tabaka geotekstil keçe kullanılıyor. İzocam Foamboard levhalar su yalıtımının üzerine ek yerleri tam olarak birbirini tamamlayacak şekilde, yapıştırılmadan diziliyor. Levhaların üzerine filtre elemanı ve ayrıcı keçe görevi yapan örtü seriliyor. Yürümeye uygun olmayan teras çatılarda ise örtünün üzerine ağırlık oluşturmak ve güneş ışınlarını yansıtmak amacıyla, açık renkli, yuvarlak ve yıkanmış çakıl seriliyor. Yürünebilen teras çatılarda ise döşeme kaplaması olarak, plastik takozlara oturan prekast karolar yerleştiriliyor. İstenildiği takdirde, kumla veya harçla döşenen kaplamalar da yapılabilir. Bahçe teras çatılarda, çakıl dâhil katmanlar yürünmeyen teras çatılarda olduğu gibi uygulanıyor. Çakılın üzerine filtre elemanı ve bitki toprağı serilerek uygulama tamamlanıyor.

Sektöre sunduğunuz İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası gibi Usta Dostu ürünlerle kullanıcılar kadar uygulamayı yapacak ustaları da düşünüyorsunuz. Bu ürünlerin sektöre sunduğu avantajlar nelerdir ve ustalara nasıl kolaylıklar sağlar?

Farklı kalınlıklarda üretilebilen Mineral Yün Ara Bölme Levhası, ara bölme duvarlarda, ısı ve üstün ses yalıtımı sağlıyor; A1 sınıfı yanmaz özelliği sayesinde olası yangınlarda zaman kazandırıyor. Sektörün ve kullanıcıların beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilecek ölçüde geliştirilen CE işareti ile piyasaya arz edilen İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası, EUCEB belgesine de sahip ve kalitesini uluslararası standartlarda kanıtlıyor. Ses yalıtımına da katkısı büyük olan İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası’nda kullanılan detaylar ile “A” sınıfı yalıtım elde ediliyor. İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası ile yüksek performanslı ses yalıtımı elde edilebiliyor. Düşük ısı iletim katsayısı ile ürün, farklı sıcaklık ve zamanlarda iklimlendirilen hacimler arasında da enerji verimli ara duvarların teşkil edilmesini sağlıyor, enerji tasarrufu ve konforu artırıyor.

Usta dostu ürünlerimizden bir diğeri ise İzocam Kalibel ürünümüzdür. Isı ve ses yalıtımında profesyonel çözüm sunan İzocam Kalibel, kolay ve hızlı uygulama avantajı sayesinde hastane, okul ve konut gibi yapılar başta olmak üzere tüm binalarda tercih ediliyor. Bir yüzü alçı plaka kaplı camyünü levhadan oluşan kompozit bir ürün olan İzocam Kalibel, dış duvarların iç yüzeylerinde, iç bölme ve komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, ahşap karkas yapıların içten giydirilmesinde ses ve ısı yalıtımı amacıyla kullanılıyor. Aynı anda hem mineral yün hem de alçı levhanın uygulanmasına imkân sağlayan Kalibel ile yerinde uygulama süresi kısalıyor ve iş gücünde verim artıyor. Deri ve solunum yoluyla vücuda nüfuz eden elyafların, vücuttan çözünerek atıldığını ispatlayan EUCEB belgesine de sahip olan bu ürünün bio-çözünürlüğü uluslararası standartlarda kanıtlanıyor.

Isıl konforu desteklerken ses yalıtımı da gerçekleştiren İzocam Kalibel, binalarda kesintisiz konfor sağlıyor. Binalara ağırlık yapmayan hafif bir yapıya sahip olan bu ürün, herhangi bir aksesuar gerektirmeden, hızlı ve kolayca uygulanıyor. Yanmaz bir ürün olarak binaların yangın güvenliğine katkı sağlayan İzocam Kalibel, küf ve nem oluşumuna karşı da duvarları koruyor.

Uygulama kolaylığı ve avantajlarıyla öne çıkan usta dostu ve polietilen ürün grubumuzda yer alan bir diğer ürünümüz İzocam Nem Bariyerli Şilte... Kullanımı yaygın olan laminat ve lamine parke altına uygulanmak üzere geliştirdiğimiz Nem Bariyerli Şilte, parkelerin su iticilik özelliğini ve dolayısıyla neme karşı direncini destekliyor. Su buharı difüzyon direnci 11.000 olan bu ürün, parkelerin betondan nem alarak şişmesini önlüyor. Özellikle kış aylarında yeni inşa edilen yapılarda henüz beton tam olarak kurumadan gerçekleştirilen parke döşemeleri, betondaki nemden olumsuz etkilenebiliyor.

İzocam Nem Bariyerli Şilte, yüksek nem direnci sayesinde, uzun süre betonun kurumasını beklemeden parke uygulaması yapılmasına olanak sağlıyor. Uygulaması basit ve aynı zamanda ekonomik olan bu ürün, zamandan ve parke döşemesinde kullanılan yan ürünlerden tasarruf edilmesini sağlıyor. Bir tarafı 20 mm flaplı olarak geliştirilen ürün, bu sayede ek bir yapıştırma işlemine ihtiyaç duyulmadan, bant maliyetinden de tasarruf sağlayarak kolay ve hızlı bir şekilde zemine kaplanıyor. Uygulamacı alışkanlıkları da düşünülerek minimum 50 m olarak tasarlanan bu ürün, zemindeki kusurları düzeltmek için de uygun bir alternatif oluşturuyor.

Isı kayıplarının büyük çoğunluğu cephelerden kaybediliyor. İZOCAM olarak sektöre sunduğunuz Mineral Cephe Levhası’nın cephe yalıtımına katkılarından bahseder misiniz?

İzocam Mineral Cephe Levhası, su itici özellikli ve bir yüzeyi siyah camtülü kaplı olan; giydirme cephe sistemlerinde, cam, granit, mermer, alüminyum, ahşap vb. cephe kaplamalarının arkasında ısı ve ses yalıtımının yanı sıra yangın güvenliği amacıyla kullanılan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Giydirme cephe sistemlerde kaplama malzemesi ile taşıyıcı konstrüksiyon arasında oluşan havalandırma boşluğu, olası bir yangın durumunda baca etkisi göstereceğinden, kullanılacak yalıtım malzemesinin yanmaz özellikte olması, yangın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. İzocam Mineral Cephe Levhası ‘A1 sınıfı - Hiç Yanmaz’ özelliği ile yüksek katlı binalarda bile güvenle kullanılabiliyor.

Bir binadaki tüm yalıtım ihtiyaçlarına çözüm sunarken danışmanlık hizmeti veriyor musunuz?

Türkiye’de ve yurt dışında iddialı projelerin yalıtım konusundaki çözüm ortağıyız.

Yalıtım projelerinde uygulama konusunda nitelikli danışmanlık hizmeti verebiliyoruz. Bu alanda sadece konutlar için değil; enerji santrali, alt yapı çalışmaları, sanayi tesisi, AVM ve spor salonu gibi projelerin de yalıtım danışmanlığını yapıyoruz.

Etiketler:

"İş, Süreçlerimizin, Temelinde, Sürdürülebilirlik, Var"

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter