Yapı Magazin
"Tasarımdan Üretime Kadar Faaliyetlerimizin Her Aşamasında Sürdürülebilirlik Odaklı Çalışıyoruz"

"Tasarımdan Üretime Kadar Faaliyetlerimizin Her Aşamasında Sürdürülebilirlik Odaklı Çalışıyoruz"

Sürdürülebilirlik olgusuna verdiği önem ve bu doğrultuda attığı adımlarla inşaat sektörüne örnek olan Kalekim, “Su yalıtım ve enerji tasarruf malzemesi” Elasticool ile vizyonunu bir kez daha vurguluyor. Yüksek solar yansıtma özelliğinde su yalıtım ve kaplama malzemesi 3151 Elasticool; düşük yüzey sıcaklığı sağlayarak yapıların soğutma sisteminde kullanılan elektrik maliyetini düşürüyor. Böylece yüzde 22 daha az elektrik tüketimiyle tasarruf sağlıyor. Kalekim Yurt içi Piyasalar Pazarlama Yöneticisi Kaan Uludağ ile ürünün detaylarına mercek tutarken Kalekim’in sürdürülebilir dünya için attığı güncel adımları da konuştuk. 
Türkiye yapı kimyasalları sektörünün öncü markalarından biri olarak sektöre sunduğunuz Elasticool ile “enerji verimli su yalıtımı” olgusunu da inşaat sektörüne kazandırdınız. Ürünün su yalıtımına enerji verimliliği kazandıran teknik özelliklerinden ve uygulama kurallarından bahseder misiniz?
Su yalıtım ve enerji tasarruf malzemesi Elasticool sektöre kazandırdığımız ilklerden biri. Zorlu iklim koşullarına dayanıklı yenilikçi ürünümüz ile binaları koruma altına alıyoruz. Yüksek solar yansıtma özelliğinde su yalıtım ve kaplama malzemesi 3151 Elasticool; düşük yüzey sıcaklığı sağlayarak yapıların soğutma sisteminde kullanılan elektrik maliyetini düşürüyor. Böylece yüzde 22 daha az elektrik tüketimiyle tasarruf sağlıyor.
Uygulama yapılacak alt zemin su yalıtımı yapılmadan önce kontrol edilmelidir. Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde (beton ise) bozukluklar ve çatlaklar var ise Tamirart serisi tamir ürünlerimiz ile tamir edilmelidir. Alt zeminde ek yerleri veya yatay düşey birleşim yerleri ise bir diğer ürünümüz esnek 8021 Kalepolymas ile sızdırmaz hale getirilmelidir.
Kullanıma hazır, özel polimerizasyon formülü ile özellikle soğuk çatı uygulamalarında tercih edilen sıvı plastik kaplama Elasticool fırça veya rulo yardımıyla en az 2 kat uygulanmalıdır. Uygulamanın toplam kalınlığı 1,5-2,0 mm olmalıdır. İkinci kat birinci kat tamamen kuruduktan sonra yapılmalıdır. Katlar arasında hava sıcaklığı ve bağıl nem koşullarına bağlı olarak 4-8 saat beklenmelidir.
Ürün bazında ve kurumsal sosyal sorumluluk bazında çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımınızı anlatır mısınız? 
Kalekim olarak, sürdürülebilirlik politika ve stratejilerimizi oluştururken; tüm bileşenlerini bütünsel bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu kapsamda da iklim değişikliği ve ekolojik sorunların etkilerinin azaltılmasına dair yıllardır yürüttüğümüz süreçleri tek bir çerçevede ele alabilmek amacıyla 2021-2023 stratejilerimiz arasına “Sürdürülebilirlik” stratejisini dahil ettik. Bir taraftan teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaparken, diğer yandan da sürdürülebilir ürün, proje ve uygulamalarla dünyaya sahip çıkmaya çalışıyoruz.
Grubumuzun başlattığı “İyi Bak Dünyana” hareketi, bu konuda yolumuzu aydınlatıyor. Bu hareket ile işimize, kentimize, ülkemize iyi bakmayı, değer katmayı ve etkimizi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. 
Şu anda sürdürülebilirlik adına kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi ve eylem planlarımızı gözden geçiriyoruz. Sürecin yönetişim mekanizmaları içerisinde Sürdürülebilirlik Komitesi, Sürdürülebilirlik Elçileri, Gönüllüler Platformu, Çalışma Grupları yer alıyor.
“Tasarımdan üretime kadar faaliyetlerimizin her aşamasında sürdürülebilirlik odaklı çalışıyoruz”
Bu dünyayı, çocuklarımıza bırakmamız gereken bir miras olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda şirket bünyesinde bugüne kadar pek çok proje hayata geçirdik. Örneğin çevresel boyut noktasında; 2015’ten bu yana ISO 14064 standardı uyarınca “Karbon Ayak İzi” emisyonlarımızın takibini yapıyoruz. Yaptığımız bu ölçümler sonucunda, karbon ayak izi emisyon miktarımızın %65’inin ürün ve ham madde sevkiyatlarından oluştuğunu gördük. Bu nedenle ürün ve ham madde sevkiyatlarımızda emisyon miktarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarımıza öncelik verdik. 
Bu doğrultuda pazara ve ham maddeye yakın çoklu tesis yapılanmasını dikkate alarak, sevk mesafelerini kısalttık. Bazı lokasyonlarda ise, ham maddeyi kendimiz üretmeye başladık. Hayata geçirdiğimiz tedarikçi gelişim programı ile tedarik mesafesini 1.253 kilometre kısalttık.
Bununla birlikte, son 7 yıl içinde CO2 salım oranımızı %19 iyileştirerek, 7317 ağaç dikimine eşdeğer miktarda 3.000 ton karbon emisyonunun doğaya salımını engelledik. Ayrıca fabrikalarımızın bulunduğu lokasyonlarda 2.126 adet ağaç dikimi yaparak, doğanın nefes almasına katkı sağladık. Sektöre liderlik eden bir şirket olmamızın getirdiği sorumluluk bilinci ile başlattığımız “Doğaya Yeşil Bir İz Bırak” projemizle Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından, Kimya sektörü kategorisinde 2021 yılı “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne ikinci kez layık görüldük.
Yine bunun dışında enerji etüdü yaparak enerji verimliliği sağlayacak projeler planlamak, yenilenebilir enerji (GES) ve su verimliliğine ilişkin çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Enerji verimliliğine yönelik şirket bünyesinde yaptığımız çalışmalarla 2021 yılında 371.637 kWh enerji tasarrufu sağladık. Bu oran; yaklaşık 185 ton karbon salımının önlenmesi anlamına geliyor. Sürdürülebilirlik kapsamında yaptığımız tüm çalışmaları, şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak adına da Sürdürülebilirlik Raporu’muzu hazırlamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
“Karbon ayak izi azaltma faaliyetlerimizin yanında, doğal kaynak tüketimlerimizi en aza indirmek ve verimli kullanmak adına yenilenebilir enerji ve su verimliliğine dönük yatırımlarımızı önümüzdeki süreçte daha da artırmayı planlıyoruz”
Atık yönetimi özellikle sanayi üretimi yapan şirketler için büyük önem taşıyor. Son yıllarda bu konuda ülkemizde de kamu ve STK’ların desteğiyle önemli adımlar atılıyor. Kalekim olarak, biz de kaynakların, sağlıklı ve verimli bir biçimde kullanılması, atıkların kaynağında azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması kapsamında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çevre politikamız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz atık yönetimi çalışmalarımız ile tüm fabrikalarımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandık. 
Ayrıca 2021 yılında Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği - EAGD ile iş birliği yaparak, tesislerimizde oluşan elektronik atıkları geri kazanmak ve eğitime destek vermek amacıyla toplam 5 farklı ildeki ihtiyaç sahibi okullarda teknoloji sınıfları oluşturduk. 
Atık azaltılması ve ayrıştırılması konusunda farkındalığın artırılması adına işletmelerimizde atık pil ve atık yağ toplama kampanyaları gerçekleştirdik. Atık pil toplama kampanyamızla 5.840 adet pil topladık. Bu sayede 3.504.000 metreküp suyun ve 35.040 metrekare toprağın kirlenmesi önlendik. 
Yine döngüsel ekonomiye ve atık yönetimine katkı amacıyla ham madde paletlerinin ve palet kartonlarının üretim ve lojistik bölümlerinde yeniden kullanımını sağlayarak, oluşan atık paletlerin ve kartonların minimum seviyeye indirilmesini sağladık.
Su yalıtımında olduğu kadar ısı yalıtımında da taş yünü ürünlerinizle fark yaratıyorsunuz. Taş yünü ürünlerinize teknik açıdan bir mercek tutmak isteriz. Muadilleri ile kıyaslandığında taş yünü ürünlerinizin ısı iletkenlik değeri, yoğunluk, kalınlık, dayanım, mukavemet açılarından üstün kılan özellikleri nedir? Ürünün sahada gösterdiği performansı nasıl değerlendirirsiniz? Ürünün tercih edildiği projelerle ilgili referans paylaşır mısınız?
Taş yünü, ısı yalıtımının yanında; elyaflı-açık gözenekli bir yapıya sahip olması sayesinde ses yalıtımı, yanmaya karşı A tepki sınıfında olmasından dolayı da yangın güvenliği sağlıyor. Yanmaz yapı malzemesi kategorisinde A1 sınıfında (yangına dayanıklılıkta en üst seviye) yer alan taş yününün, erime noktası 1000 dereceden daha yüksek olduğundan, yalıtımda güvenilir bir malzeme olarak özellikle tercih ediliyor. Isı, ses ve yangın yalıtımında benzersiz bir malzeme olarak öne çıkan Taş yünü, uygulandığı yapıları, ses emici ve akustik özelliği ile gürültü kirliliğinin olumsuz etkilerinden koruyarak, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturulmasını sağlıyor.
Yüzme havuzları için de yalıtım ve seramik uygulama çözümleri sunuyorsunuz. Havuzların su yalıtımında dikkat edilmesi gereken temel kriterler nelerdir? Seramik uygulamalarıyla yalıtım olgusu birlikte değerlendirdiğinde, iki farklı uygulamadan birinde yapılan hata diğerini nasıl etkiler? Bu hataların dönüşü ne kadar mümkün? 
Betonarme veya sıvalı yüzeyin; yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmış, temiz, kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak alt zeminde bozukluklar ve çatlaklar varsa uygun tamir harcı ile düzeltilmelidir. Aşırı emici yüzeyler için su yalıtım uygulaması öncesi astar uygulanmalıdır. Yüzme havuzlarında su yalıtım uygulaması için yüksek esnekliğe ve su geçirimsizliğe sahip, yalıtım malzemeler seçilmelidir. Su yalıtım uygulamasının üzeri muhakkak seramik gibi kaplama malzemeleriyle koruma altına alınmalıdır. Seramik uygulaması yapılırken, su yalıtım katmanına zarar verilmemesi gerekmekte olup, uygulamanın sistematik bir şekilde adım adım, bütün halde bitirilmesi önemlidir. Uygulama esnasında su yalıtım katmanına oluşan hata maalesef kolay bir şekilde telafi edilemeyebilir. Havuz kullanıma açıldıktan sonra yapılacak tadilat daha büyük maliyet gerektirebilir.
Seramik, mermer, doğal taş, ahşap, karo gibi mevcut kaplamalar zamanla yıpranarak derz aralarından su sızmalarına sebep olabiliyor. Eski binaların su yalıtımı yapılmamış balkon, teras gibi çevresel etkilere en fazla maruz kalan alanlarında veya banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde benzer sorunlarla karşılaşılabiliyor. Kalekim olarak bu tarz sorunlara nasıl çözümler sunuyorsunuz?
Eski binaların su yalıtımı yapılmamış balkon ve teras gibi alanlarında ve banyo mutfak gibi ıslak hacimlerinde su yalıtımı uygulaması öncesi sağlam betonarme yüzeye kadar inilmesini öneriyoruz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise mevcut seramiklerin sağlamlığının kontrol edilmesi önemlidir. Kırık veya yerinden oynayan seramikler varsa yerinden çıkarılarak boş kalan yerler tamir harcı ile doldurulmalıdır. Boş kalan yer sağlam bir seramik yapıştırılarak da tamir edilebilir. Mevcut seramik yüzeyin yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
Balkon, teras ve ıslak hacimlerde, mevcut seramik üzerine su yalıtım uygulaması yapılırken hızlı, ekstra esnek, yüksek su geçirimsizlik özelliğine sahip, alt zemine mükemmel yapışma sağlayan uygun seramik altı su yalıtım malzemesi seçilmelidir. Eski seramik zemin duvar ve köşe birleşim noktaları esnek su yalıtım bandı ile güçlendirilmelidir. 
Su yalıtım malzemesi üzerine seramik yapıştırma uygulamasında büyük alanlı balkon ve teraslarda S1 sınıfı esnek, çimento esaslı seramik yapıştırma harcı ile seramik uygulaması yapılmalıdır. Derz dolgu uygulamasında ise balkon teras gibi dış mekanlarda yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu yerlerde silikon katkılı yüksek performanslı derz dolgu malzemesi seçilmelidir.
Sektöre sunmuş olduğunuz portakal kabuğu tekstürlü Kalekim Tecnica 342 OP, yapı zeminine kazandırdığı estetik görünümle dikkat çekiyor.  Tecnica 342 OP’nin performansını sürtünme ve aşınmaya karşı dayanım, kayganlığa karşı direnç, bakım maliyeti açısından değerlendirir misiniz?
Çok geniş bir kullanım alanı olan Tecnica; yüksek kimyasal ve mekanik dayanım gerektiren üretim alanları, lojistik depolama alanları, gıda ve ilaç üretim alanları, katlı otoparklar, genel üretim alanları, ticari yapılar, ofisler ve dış mekan aktivite alanlarında estetik, uzun ömürlü ve hızlı çözümler üretiyor.
Tecnica 342 OP epoksi reçine esaslı, mekanik ve kimyasal dayanıklılığı artıran agrega dolgular ile polimer katkılar içeren özel bir formülasyona sahiptir. Ağır trafiğe ve darbelere dayanıklıdır. Eksiz ve yekpare bir uygulama sağlar. Tercihe özel renk tasarlama imkanı bulunan Tecnica 342 OP, tekstürlü yapısı sayesinde yapılan otoparklarında kaymazlık özelliği sunarak güvenle kullanılabilir. 
Enerji maliyetlerinin giderek yükseldiği günümüzde enerji verimliliği sağlayacak tedbirler de kaçınılmaz hale geldi. Bunun bir sonucu olarak geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı öncülüğünde yalıtım kredisi devreye alındı. Sağlanan yalıtım kredisi hem enerji verimliliği ve sanayici açısından nasıl bir önem taşıyor?
Enerji verimliliğinin giderek daha fazla önem kazandığı bu dönemde, sınırlı kaynakların verimli kullanılması, gelecekte var olmanın ve sürdürülebilir başarının temel kuralını oluşturuyor. Bugün artık küresel ekonomiler için iklim değişikliğiyle mücadele olmazsa olmaz bir kriter haline gelmiş durumda.
Ülkemizin enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 70 düzeyinde ve yıllık enerji ithalatı 50-60 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Doğal gazın üçte biri konutlarda tüketilirken maalesef mevcut konutların yüzde 50'sinde yalıtım bulunmuyor. Ülke olarak, ithal ettiğimiz enerjinin ısınma ve soğutma amacıyla tüketilen bölümünün neredeyse yarısından fazlasını israf ediyoruz.
Avrupa standartlarına uygun, enerji tasarruflu, sağlıklı yaşam alanları oluşturabileceğimiz binalara sahip olabilmek için Kalekim olarak bu projeyi çok kıymetli buluyoruz. Vatandaşlarımıza sunulan yalıtım kredisi desteğiyle; enerji tüketen değil, enerji üreten yapıların ön plana çıkması ve yeni binaların yanı sıra mevcut binalarda da sağlanacak enerji verimliliğiyle Türkiye’nin cari açığının da düşürülebileceğine inanıyoruz. 
Eğer elimizdeki bu fırsatı iyi değerlendirerek mevut ve yeni binaları ısı yalıtımı uygulamaları yapılmış bir şekilde inşa edebilirsek, ülkemizin enerji faturasını yüzde 15, hane halkının yakıt giderlerini yüzde 50 azaltabilir ve ülke ekonomimize her yıl milyarlarca dolarlık katkıda bulunabiliriz.
İnşaat sektörünün yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında önemli oyuncularından Lyksor ile bir güç birliği gerçekleştirdiniz. Bu birliktelik hem Kalekim’e hem Lyksor’e nasıl bir güç katacak?
Yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında faaliyet gösteren Lyksor Kimya A. Ş. ile güç birliği yaparak, şirketin yüzde 75’lik kısmını bünyemize kattık. Kalekim’i daha ileri taşıma yolculuğumuzda bundan sonra Lyksor Kimya A.Ş. ile birlikte yürümeye devam edeceğiz.
Sektörün önemli firmalarından tanesi olan ve kendi ham maddesini kendi bünyesinde üreten Lyksor Kimya A.Ş.’nin, geniş ürün yelpazesi ve üretim gücü ile Türkiye inşaat malzemeleri pazarında gücümüze güç katacağına inanıyoruz.

Etiketler:

kalekim, kalekim yapı kimyasalları, elasticool, Kaan Uludağ,

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter