Yapı Magazin
Su Yalıtımında Tasarruf Sağlayan İnovatif Yaklaşım: Ravaproof Profesyonel Seri

Su Yalıtımında Tasarruf Sağlayan İnovatif Yaklaşım: Ravaproof Profesyonel Seri

Su yalıtımı söz konusu olduğunda her iklimde, her talebe inovatif çözümlerle yanıt veren Ravago Bina Çözümleri, yeni nesil tek kat proof su yalıtım sistemi Ravaproof Profesyonel Seri’yi  sektöre kazandırdı. Klasik APP ve SBS polimerlere ek olarak özel polimerle modifiye edilen RavaProof  Profesyonel Seri tek kat teras, perde ve temel membranları, yapışma performansını ileriye taşıdığı gibi maliyet, işçilik ve zamandan da tasarruf sağlıyor. Ravago Bina Çözümleri Türkiye Ticari Direktörü Alper Doğruer ile RavaProof  Profesyonel Seri membranlarının  yarattığı inovasyonu konuştuk.
Türkiye, coğrafi konumu gereği farklı iklim koşullarının hâkim olduğu bir ülke. Türkiye’de farklı iklimlerin hâkim olduğu farklı bölgelerinde inşa edilen yapılarda su yalıtım ihtiyacına çözüm sunan bitümlü su yalıtım malzemelerin içeriği ve uygulama kuralları değişim gösteriyor mu? Gösteriyorsa bu değişimden bahseder misiniz?
Bitümlü membranlar en basit anlamda yüksek kaliteli bitümün plastomerik veya elostomerik polimer katkısı ile modifiye edilmesi ile üretilmektedir. Plastomerik veya elostomerik katkılı membranlardan hangisinin kullanılacağı uygulanan yapının bulunduğu iklim ve koşullara bağlıdır.  
Türkiye’de standartlarca da işaret edildiği gibi, farklı iklim koşulları için farklı mekanik özelliklerde membran tipleri önerilmektedir.  Ülkemizde plastomerik modifiye membranlarda asgari -5 derece ve -10 derece; elastomerik katkılı membranlarda ise -20 derece soğukta esneklik performansı istenmektedir.  
Tüm bitümlü membranlar için uygulama anında minimum 5 derece ortam sıcaklığı istenmekle birlikte, binalarda belli oranda çalışma söz konusu olduğundan membranların esneklik değerleri sıcak/soğuk hava koşullarında kırılmadan çalışabilmelerine olanak sağlamalı, membran rulolarının içerisindeki taşıyıcılar da bu çalışmaya uygun uzama değerleri sağlamalıdır. 
Uygulama kuralları da uygulanacak detaya göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, temellerde bohçalama önerilirken teras yalıtımlarında detaya göre serbest serim ya da tam yapıştırma önerilebilmektedir. Ağır yük taşıması beklenen köprü ve viyadük membranlarda ise taşıyıcının mekanik değerleri önem kazanmakta ve yüksek mukavemetli polyester taşıyıcı şartı tanımlanmaktadır. 
SBS, APP gibi katkı maddeleri ile cam tülü ve polyester keçe gibi donatıların bitümlü su yalıtım ürünlerine etkisi nedir? Bu katkı maddeleri ve donatıların ürünün elastikiyet, çevresel etkilere karşı dayanım gibi konularda kendisinden beklenen performansı göstermesinde ne kadar önem taşıyor? 
Bitümün kendisi yüzyıllardır doğada bulunan doğal bir su yalıtım malzemesidir. Bilindiği gibi bitüm normal şartlar altında sıvı haldedir ve bitümün yalıtım malzemesi olarak serilebilir şekilde kullanılabilmesi için polimerler ile modifiye edilmesi ve taşıyıcı bir malzemeye emdirilmesi gerekir. Bu noktada katkı maddesi olarak APP ve SBS polimerler, taşıyıcı olarak ise camtülü veya polyester keçe devreye girmektedir. 
APP adıyla kısaltılmış olarak tanımlanan Atactic Polipropilen polimerler, bitümün birbirine bağlanmasını ve daha rijit bir hal almasını sağlayarak membranın sıcak dayanımını artırırken; SBS olarak adlandırılan  Styrene Butadiene Styrene polimerler ise membranlara esneklik, zorlu koşullarda daha uzun süre çalışabilme imkanı ve soğuk/sıcak geçişlerinin yoğun olduğu karasal hava koşullarına daha fazla mukavemet gibi elastikiyet özellikleri katmaktadır. 
“Polyester keçe, membranın darbe dayanımını artırırken cam tülü taşıyıcı, sıcak uygulamalarda membranın doğrusal kararlılığını artırır”
APP katkılı membran ile karşılaştırıldığında SBS bitüm membranın en büyük avantajı, yüksek esneklik sayesinde alttaki yapıların çalışmasını uygun şekilde absorbe edebilmesidir.  
Her iki katkıda da (APP ve SBS) cam tülü ve polyester keçe, taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Taşıyıcıların farklı malzeme özelliklerine sahip olması membranın çekme dayanımı ve kopma uzamasını etkilemektedir. Polyester keçeli membranların çekme dayanımı cam tüllü bitümlü membranlara göre asgari iki kat, kopma uzaması ise ortalama yüzde 33 daha yüksektir. Bu sayede membranın darbe dayanımı da artırılmış olur. Cam tülü ise sıcak uygulamalarda membranın doğrusal kararlılığını artırır ve üzerine polyester taşıyıcılı bir örtü ile çift kat membran uygulamalarında tercih edilmesi daha uygundur. Bunun yanı sıra kiremit altı membran uygulamalarında da cam tülü taşıyıcılı membranlar tek kat olarak tercih edilmektedir.
“Yeni nesil RavaProof  Profesyonel Seri tek kat teras, perde ve temel membranlarımızda ürünün yapışma performansını çok ileriye taşıyarak bina ömrünce hizmet vermesine olanak sağladık”
Eskiden maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla inşaatlardaki iki kat uygulamalarda 2mm + 3mm membran kullanılırken, Ravago Bina Çözümleri’nin sektöre sunduğu Ravaproof Profesyonel Seri ürünleriyle su yalıtımı tek kat membranlarla yapılabiliyor. Bu durum sektöre nasıl bir inovasyon getiriyor?
Bilindiği gibi Ravago bünyesinde polimerler üzerine AR-GE ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren grup firmalarımız bulunmaktadır. Firmalarımızın ortak geliştirdiği ve klasik APP ve SBS polimerlere ilave kullanmakta olduğumuz özel polimerlerle, yeni nesil RavaProof  Profesyonel Seri tek kat teras, perde ve temel membranlarımızda ürünün yapışma performansını çok ileriye taşıyarak bina ömrünce hizmet vermesine olanak sağladık. Bu serideki membranlarımızın yanal su migrasyonu ve yüksek basınç testleri uluslararası akredite laboratuvarlarca tescil edilmiştir. 
Bina ömrünce hizmet vermesinin yanında Ravaproof Profesyonel Seri şemsiyesi altında pazara sunduğumuz ürünlerin en çarpıcı diğer özelliği ise maliyet, işçilik ve bunlara bağlı olarak zamandan da tasarruf sağlamasıdır. Temelde su yalıtımı amacıyla tek kat serilen proof membran uygulaması sonrasında koruma betonuna, geotekstil keçeye ihtiyaç duyulmaz. Hem tek kat uygulama yapılmasından kaynaklı membran sarfiyatında ve işçiliğinde hem de koruma betonu malzeme ve işçiliğinden tasarruf edilmiş olur. Teras/perde yalıtım ve renovasyon ürünümüz olan Ravaproof BondStoper de tam yapıştırma ile temelde uygulanan proof membranlar gibi 6,9 bar kuvvete kadar hidrostatik basınca karşı dayanıklıdır. Suyun betonda yürümesine engel teşkil eder ve aynı zamanda delici unsurlara karşı dirençlidir.
RBS Ravago Building Solutions olarak yeni nesil tek kat proof su yalıtım sistemlerimiz ile zemin etüt sonuçlarına, yapının bulunduğu bölgedeki zemin suyu basıncı, drenaj sistemi ve mimari özelliklere bağlı farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmaktayız.  
“Özel polimer ile modifiye edilmiş formülasyonlu proof membran geotekstil keçe ve koruma betonuna ihtiyacı ortadan kaldırıyor” 
Ravaproof Profesyonel Serisi’nin ardında ciddi bir AR- GE çalışmasının olduğu aşikâr. Ürün özelliklerine bakıldığında nonwoven polyester keçe donatılar, üst yüzeyin silis kumu, alt kısmın ise polietilen film kaplı olması dikkat çekiyor. Nonwoven polyester keçe, silis kumu ve polietilen film ürüne hangi özellikleri kazandırıyor?
Bu konuyu bir örnek üzerinden açıklamanın faydalı olacağına inanıyorum. Ravaproof Profesyonel Seri ailesinin bir üyesi olan Stoperproof membran yukarıda bahsettiğimiz gibi geotekstil keçe ve koruma betonuna ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Peki, nasıl? Özel polimer ile modifiye edilmiş formülasyonlu proof membran, üzerine taze dökülen betona hidratasyon ısısı ile sürekli ve homojen şekilde her noktada yapışır. Membranın üst yüzeyindeki silis kum ise membran ile sıcak betonun buluşmasını ve kaynaşmasını kolaylaştırır. Bu yapışma hava ve su geçişini tamamen engeller. Herhangi bir olası sızıntı, bu sayede oluşan bölgede bloke edilmiş olur. Membran üzerinde direkt demir donatı çalışması gerçekleşeceği için proof ürünlerde tek ya da çift olarak kullanılan polyester donatı ise hidrostatik basınca, yırtılmalara, darbelere karşı dirençli, çok yüksek mukavemetli keçelerdir. Tek kat uygulamada performansını artıran bu özelliklerin hepsi proof membran inovasyonunun arkasındaki AR-GE çalışmasının sonucudur. 
Su yalıtımında yüzde 99 performansın kabul edilemeyeceğini, yüzde 100 performansın zorunluğunu olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz.  Türkiye’nin deprem gerçeğini ve su kaynaklı doğal afetleri göz önünde bulundurduğumuzda sektöre yeni nesil su yalıtım ürünleri sunan Ravago Bina Çözümleri, yeni ürünlerin yaygınlığının artması için de adımlar atıyor mu?
Deprem maalesef ülkemizin bir gerçeği, depremden korkmak yerine gerekli tüm önlemleri almak bizlerin sadece bu sektöre hizmet veren çalışanlar olarak değil bu ülkede yaşayan bireyler olarak asli görevimizdir. En kaliteli, bölgeye uygun en doğru teknik özelliklerde malzemeler kullanarak inşa ettiğimiz yapıların aynı değerde korumasını ve uzun yıllar ayakta kalmasını sağlamak için temeldeki su yalıtımı en kilit faktörlerden biridir. RBS Ravago Building Solutions olarak biz tüm bitümlü membran serilerimizle (Ravaproof Profesyonel Seri, Ravaproof Bitümlü Membran ve Bitumex) bu zorunlu ihtiyaç için her iklime ve talebe yönelik ürünler sunmaktayız. Tüm ekibimiz ve deneyimli, kendi işlerinde sektöre uzun yıllardır hizmet veren uygulamacı bayilerimiz ile malzemenin haricinde teknik bilgi olarak da danışmanlık vermekteyiz. Bizim için önemli olan en başta su yalıtımının öneminin vurgulanmasıdır. Bu kapsamda çeşitli illerde sürekli gerçekleştirdiğimiz ürün tanıtımlarımız, usta ve sektör buluşmalarımız ile su yalıtımının önemini sürekli vurgulamaktayız. 
“Ürettiğimiz ürünlerde ve üretim süreçlerimizde insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek herşeyden uzak duruyoruz”
Çevre ve sağlık konusunda artan hassasiyet bugün yalıtım sektörünü de etkiliyor. Sağlıklı yalıtım sektörde önemle vurgulanıyor.  Bitümlü membran üretiminde ve uygulamalarında çevre ve insan sağlığını gözeten yenilikler gündeminizde yer alıyor mu? Bu konuya yönelik AR-GE çalışmalarınız var mı? 
Biz RBS Ravago Building Solutions olarak ürettiğimiz ürünlerde insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek her türlü şeyden uzak duruyoruz. Buna ek olarak, üretim esnasında karbon salınımını azaltacak çalışmalar yapmaktayız. Aynı zamanda Bitümlü membranda kullanılan katkı ve bitümün geri kazanılabilir veya geri kazanılmış ürünler üzerinden üretilmesi üzerine çalışmalarımız geçmişten bugüne kadar devam etmektedir.

Etiketler:

Ravago, Ravago Bina Çözümleri, RBS, Bitüm, Bitümlü örtü, Bitümlü su yalıtım örtüleri, ravaproof, proof membran, Alper, Alper Doğruer

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter