Yapı Magazin
Saint- Gobain Çatısı Altında Güçlerini Birleştiren CHRYSO- GCP Güçlü Altyapısı, Kaliteli ve Hızlı Çözümleriyle Fark Yaratıyor

Saint- Gobain Çatısı Altında Güçlerini Birleştiren CHRYSO- GCP Güçlü Altyapısı, Kaliteli ve Hızlı Çözümleriyle Fark Yaratıyor

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan Saint-Gobain, 76 ülkede, 180.000 çalışanıyla yaşam kalitesine ve ortak geleceğimize önemli derecede etki eden malzeme ve çözümler geliştirmekte, üretmekte ve dağıtmaktadır. 1665 yılında Fransa’da kurulan ve 350 yıllık tecrübesiyle 50 milyar Euro üstünde bir ciroya sahip olan SAINT-GOBAIN bünyesine CHRYSO ve GCP katılmıştır. Bu entegrasyonla birlikte, inşaat sektöründe çimento ve beton katkıları konusunda sektöre inovatif çözümler sunma ve müşteri odaklılık yaklaşımını sürdürmektedir. CHRYSO Satış ve Pazarlama Direktörü Rıza Altınsoy ve CHRYSO Bölge Pazarlama Direktörü Neşe Alp Demircan ile bu entegrasyonları ile birlikte iş süreçlerinde, ürün gamlarında ve üretim kapasitelerinde meydana gelen gelişmeleri,  özellikle zorlu ve kirli agregalar için sundukları etkili çözümleri, sürdürülebilirlik noktasında gerçekleştirdikleri yenilenebilir enerji yatırımlarını, düşük karbonlu beton geliştirmek ve çimento performansını iyileştirmek için sundukları çözümleri konuştuk.
Betonu oluşturan malzemeler içinde en büyük orana sahip olan agrega, doğal kaynakları giderek tükenen ve standartlara uygun, temiz, kaliteli örneklerinin bulunması güç bir malzeme olarak, hazır beton sektöründeki stratejik önemini her geçen gün artırıyor. Agrega üretim ve kullanımında standardizasyonun temini ve sektörde yaşanan sorunların çözülebilmesi adına neler söylemek istersiniz? Özellikle zorlu, kirli agregalar için sunduğunuz çözümler nelerdir?
Rıza Altınsoy (CHRYSO Satış ve Pazarlama Direktörü): Sadece agregada değil genel anlamda baktığımızda doğal kumun Türkiye’de bulunulması ciddi anlamda zora girdi. Doğal kum, betonun rahat pompalanabilmesini ve işlenebilirlik özelliklerini korumasını sağlıyor. Doğal kumun bulunmadığı beton dizaynlarında uygun inovatif katkı kullanılmaması durumunda ciddi problemlerle karşılaşılmakta. Agregada ise en büyük sıkıntıyı kumdan kaynaklanan kil oranı yüksek malzeme oluşturuyor.Biz de bunun için yüksek kil içerikli kumlarla başa çıkma konusunda mükemmel performans gösteren, zorlu agregaları dize getiren QUAD Teknolojimizle fark yaratıyoruz.
6-7 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız iki büyük deprem tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Depremden sonra yeni konut ihaleleri yapıldı. Ancak tüm Türkiye’de yaşanan agrega problemi, oradaki TOKİ’nin yapmakta olduğu projelerde de yaşanıyor. Projelerin bir kısmında direkt bir ocaktan agrega getirmek yerine, Teknik olarak uygun olan alanlarda yerinde mobil konkasör kurularak agrega temin ediliyor. Bu noktada betonun performansını standartlara uygun hale getirmek gerekiyor. İşte biz QUAD ürünümüzle bu zorlu agregalarda betonun tasarlanan performansına ulaşmasını sağlıyoruz. 
Mega projelerde performans üstünlüğü sayesinde tercih edilen Optima 100 teknolojisinde olduğu gibi, QUAD teknolojimizle de pazardan ayrışan ve radikal çözüm üreten yaklaşımımızı sürdürüyoruz.
"QUAD ile agrega kaynaklı problemlere kesin çözüm sunduk''
Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın problemi agrega. Beton, uzun vadede mukavemetinin giderek artmasını beklediğimiz bir ürün. Her yeni bir üründe de o riski alamıyorsunuz. Onun için denenmiş, kabul görmüş bir ürün olması gerekiyor ve pazardaki bu ihtiyacın da farkındayız. Bunu göz önünde bulundurarak tüketicinin problemine çözüm üretmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda diğer firmalardan faklılaştığımız nokta performans olarak sahadaki iş ortaklarımızın kesin cevap aldığı bir ürün olması. 
Her müşterinin farklı bir talebi olabiliyor. Bu bir uzmanlık dalı, biz de beton ile ilgili her türlü konuda çözüm üretebiliyoruz. Zorlu agregalardan kaynaklanan maliyet artışının önüne geçiyoruz.
Neşe Alp Demircan (CHRYSO Bölge Pazarlama Direktörü):  QUAD tek bir ürün değil, ürün ve çözümler ailesinden oluşan bir teknoloji ismi. QUAD çatısı altında, müşterilerimizin ihtiyacına ve beklentisine göre terzi usülü çözümler geliştiriyoruz. Bunu her zamanki iş sürecimizde olduğu gibi önce laboratuvarda sonra ise sahada müşterimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Geleneksel metilen mavisi deneyi yerine patentli CLEAR TEST deney metodu ile kil tipi ile ilgili detay bilgi edinerek, en uygun ve doğru çözümü geliştiriyoruz. QUAD teknolojisinin farklılığı, hammadde tanımlanmasından başlayarak ,Quad aplikasyonu (mobil cihazlar) ile hammaddeyi analiz etmeye ve nihai olarak en uygun katkı ve beton tasarımını sunmaya dayanmaktadır.
“İş ortaklarımızı dinleyerek, ihtiyacını anlayarak terzi usulü çözüm geliştiriyoruz”
Belirlenen standartların üstünde performans verme kabiliyetine sahip betonlar inşa etmek, betonda doğabilecek deprem riskini en alt seviyeye indirmek için betonun sahip olması gereken standartlar, durabilite ve dayanım özellikleri nelerdir? Ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle yaşanılan acı tecrübeleri de göz önünde bulundurarak, depreme dayanıklı yapılar için sunduğunuz çözümlerinizden bahseder misiniz? 
Rıza Altınsoy: Bu sene meydana gelen deprem hepimizi derinden yaraladı. Doğru beton uygulamaları hakkında, kendimizi anlatmak için daha fazla mecraya ulaşmak amacıyla çabalarımızı arttırdık. Birçok üniversitede ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler veriyoruz. Biz tüm bu sürecin doğru yönetilmesini ticari faaliyetten öte sosyal bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Beton performans ve durabilitesi için betonu oluşturan tüm elementler önem arz etmektedir. Bir örnek vermek gerekirse; laboratuvarımıza gelen agregaları CLEAR TEST deney metodunu kullanarak analiz etmekteyiz ve bu analiz sonucunun en doğru ve etkili ürünün geliştirilmesine ışık tutmasını sağlamaktayız. 
Deprem bölgelerinde ticari faaliyetten öte sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, doğru malzemeyi uygun maliyetlerle öneriyor ve kullanılmasını sağlıyoruz.
“Türkiye, dünya pazarında en çok çimento üreten ülke konumunda yer alıyor”
Küresel çimento ve beton ürünleri pazarı, %8,2’lik bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) 2022’de 364,12 milyar dolardan 2023'te 394,02 milyar dolara yükseldi. Çimento ve beton ürünleri pazarının 2027 yılında %7,6 yıllık bileşik büyüme oranıyla 527,78 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Küresel çimento ve beton ürünleri pazarına ilişkin pazar değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Rıza Altınsoy: Genel anlamda baktığımızda özellikle Avrupa ülkeleri, çevresel etkilerinden dolayı çimento üretmek istemiyorlar. Bu yüzden çimentodaki performansı da artırmamız gerekiyor. Artık CEM 1 diye tabir ettiğimiz sadece klinkerden üretilen çimento çok az kullanılmaya başlandı. Mineral katkı içerikli çimento tipleri daha yoğun kullanılmaya başlanıldı. Mineral katkı ile birlikte hem atıklar değerlendiriliyor hem de klinker üretilmemiş oluyor. Klinkerin üretilmemesi de daha az enerji kullanıldığı anlamına geliyor. 
Pazara baktığımızda ise Türkiye, dünya pazarında en çok çimento üreten ülkeler arasında. Küresel değerlendirme yapacak olursak Avrupa’da bir resesyon devam ediyor, beton tüketiminin azalacağını düşünüyoruz. ABD’de bir yavaşlama olmazken mevcut durum devam ediyor. Hindistan ve Pasifik bu konuda hızlı ilerleme gösteriyor. Çin’de konut üretiminde problem olduğu için yavaşlama mevcut. Afrika ise stabil gidiyor. Türkiye’de ise bu sene 2022’ye göre bir artış mevcut. Beton sektörü hem rekabetçi hem de dinamik şekilde devam eden sektörlerden biri. Ancak yeni dönemde ödeme disiplininde riskler olma ihtimali yüksek. Bunların bütünü düşünüldüğünde genel olarak genel olarak 2024’ün 2023’e paralel gideceğini düşünmekteyiz.
“GCP ile daha hızlı hizmet verebileceğimiz ve teknik destek sağlayabileceğimiz bir yapı oluşturduk”
GCP APPLIED TECHNOLOGIES’in satın alma süreci tamamlandı. GCP, Saint-Gobain’in Yüksek Performanslı Çözümler bölümünün bir parçası olan Yapı Kimyasalları İş Birimi altında entegre edilmiş ve yapı kimyasalları pazarının önde gelen küresel oyuncusu CHRYSO ile birleştirildi. Bu birleşmenin sağladığı avantajlardan bahseder misiniz? Birleşme, iş süreçlerinizde, ürün gamınızda ve üretim kapasitenizde ne gibi farklılıklar oluşturacak?
Rıza Altınsoy: Entegrasyonumuzu daha yeni tamamlamış bulunuyoruz. Ürün bazında baktığımızda GCP’nin ürünleri Amerika’dan ve Avrupa’dan bizlere ulaşıyor. Yaptığımız plan neticesinde Türkiye’de stok tutmaya karar verdik ve bununla ilgili siparişlerimizi de oluşturduk. Hatta bu ay içinde stoklar elimize ulaşacak. GCP’nin, Türkiye’de su yalıtımı konusunda çok ciddi bir olumlu algısı ve bilinirliği var. Özellikle proof malzemelerde. O anlamda deneyimli uygulamacılar bu ürünü çok tercih ediyorlar.
GCP’nin Saint-Gobain’i 2023’te bünyesine katmasıyla ve bizim de devreye girmemizle birlikte toplu tüm ürünlerin bulunabileceği, daha hızlı hizmet verebileceğimiz ve teknik destek sağlayabileceğimiz bir yapı oluşturduk. Bu kapsamda tüm pazara çok etkin çözüm sunmakta olduğumuz ürünlerimiz mevcut. 2024 senesinde ise çok daha etkin olacağımızı düşünüyoruz. 
Özel altyapı teknik çözümlerimiz ile CHRYSO-GCP olarak genişleyen ürün gamımız ve uzman ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Neşe Alp Demircan:  Tünel ve madenlerde müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm ortağı olduğumuz geniş bir ürün portföyüne sahibiz. Shotcrete ürünleri, beton alt katkıları, fiberler, tozuma önleyiciler, backfill ürünleri ve TBM kimyasallarımız bu kapsamda yer alan önemli ürün gruplarımız. Bunun yanı sıra, SBM (Special Building Materials) olarak adlandırdığımız, etkisi onaylanmış, inovatif özel inşaat malzemelerimiz olan su yalıtımı ve enjeksiyon ürünleri ile bu portföyümüzü genişletmiş oluyoruz. Örneğin; Preprupe, De Neef, Stirling Lloyd, Bituthene, Silcor, Türkiye’de ve dünyada mega projelerde kullanılan ve etkinliği kanıtlanmış önemli ürün gruplarımızdandır.Saint Gobain çatısı altında birleşen, dünyanın lider yapı kimyasalları firmaları olan Chryso-GCP olarak, büyüyen ekibimiz, güçlü ürün yelpazemiz, inovatif çözümlerimiz ile müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 
İnşaat sektöründe çimento ve beton katkıları konusunda pazar liderlerinden olan CHRYSO, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Sürdürülebilirlik noktasında gerçekleştirdiğiniz yenilenebilir enerji yatırımlarınızdan, düşük karbonlu beton geliştirmek için ve çimento performansını iyileştirmek için sunduğunuz çözümlerinizden bahseder misiniz?
Rıza Altınsoy: Bununla ilgili olarak Gebkim’de bulunan üretim fabrikamızın çatısını direkt solar panellerle donattık ve kullandığımız enerjinin büyük oranını oradan karşılıyoruz. Üretimde proses optimizasyon çalışmaları yaparak, enerji kullanımımızı daha verimli hale getirmekteyiz. Bunun yanı sıra; Aydın’a kurmuş olduğumuz 4. Fabrikamız kanalı ile de bölgedeki iş ortaklarımıza daha hızlı ve etkin hizmet vermeye başladık. Bu sayede lojistik kaynaklı karbon salınımımızı da azaltmış olacağız.
Neşe Alp Demircan:  Su, en değerli kaynağımız, bu nedenle hem beton ve gaz beton hem de çimento aşamasında su tüketiminin azaltılması oldukça önemli. Sunduğumuz çözüm önerilerimiz ve ürünlerimizle bu konuya ağırlık vermeye devam ediyoruz.
Inovatif çözümlerimizle klinker içeriğini, enerji tüketimini ve aynı zamanda alternatif yakıtların çimento ve beton performansına olan negatif etkisini azaltıyoruz. 
AMA 100 EL aktivasyon teknolojimiz ile çimentolarda yüksek mukavemet düzeyleri elde ediyoruz. Bu güçlü teknoloji ile yerel olarak temin edilebilen çimento malzemelerini maksimum verimlilikle kullanarak düşük karbon içerikli yüksek kaliteli çimentolar üretimini olanaklı kılıyoruz.
“İnovasyon Kimyamızdır” diyerek uzun yıllardır beton ve çimento katkı maddelerinde tedarik öncüleri arasında yer alan CHRYSO için 2023 nasıl geçti? 2024 için gerçekleştirmeyi planladığınız yeni proje ve yatırımlarınızdan bahseder misiniz?
Rıza Altınsoy: Pazarda geçtiğimiz seneye göre büyüme olduğunu gözlemliyoruz. Pazara oranla daha fazla büyüdüğümüzü söyleyebilirim. 2023, CHRYSO açısından gayet iyi geçti. Çok parametreler var ama 2024’ün de 2023’e paralel geçeceğini düşünüyorum. 
Neşe Alp Demircan:  Başta ENVIROMIX olmak üzere düşük karbon ve sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi çözümlerimizle sektörde öncü olmaya devam edeceğiz.


Etiketler:

#chryso #saintgobain #gcp

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter