Yapı Magazin
“PUR/PIR Dolgulu Paneller Diğer Yalıtım Sistemlerine Göre Daha İyi Bir Performans Sergiliyor”

“PUR/PIR Dolgulu Paneller Diğer Yalıtım Sistemlerine Göre Daha İyi Bir Performans Sergiliyor”


Uzun yıllardır yapı sektöründe kullanılan poliüretanlar, ısı yalıtım malzemeleri arasında en iyi ısı iletkenlik katsayısına sahip olan malzemeler arasında. Yapı sektöründe çatı ve cephe paneli uygulamalarında klasik çözümleri aşan inovatif çözümler sunan Mekpan Panel, yüzey profilinde Post Panel, Siding Panel, Sinüs Panel, V Panel, Solar Uyumlu 4 Hadveli Kepli Çatı Paneli gibi yeni ürünleriyle, dolgu malzemesi olarak, Poliüretan ve Poliizosiyanürat uygulamalarıyla Türkiye'de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı ile bu ilklerin teknik özelliklerini, poliüretan (PUR) ve poliizosiyanüratın (PIR) malzeme performansına etkisini konuştuk.
Mekpan Panel olarak çatı ve cephe paneli uygulamalarında yapı sektörüne yeni ve modern çözümler sunuyorsunuz. Dolgu malzemesi olarak, Poliüretan ve Poliizosiyanürat kullanımı ile Türkiye'de önemli bir fark yaratıyorsunuz. Klasik sistemlerle karşılaştırıldığında dolgu malzemesi olarak PUR ve PIR kullanılan sistemler sektöre nasıl bir inovasyon sunuyor?
Sektörde “Sandviç Panel” olarak bilinen ürünler, formlanmış iki metal yüzey arasında yalıtım fonksiyonu gerçekleştirecek bir dolgu malzemesinden teşekkül eden kompozit bir yapı elemanıdır. Sandviç paneller yalıtım özelliklerinin yanı sıra, 
Hafif yapısı sebebiyle betonarme sistemler gibi binaya yük getirmez ve deprem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağlar.
Yüksek ısı, ses, su ve yangın yalıtımı sağlar. Böylece binalarınızda konfor seviyesini yükseltir.
Kolay temizlenebilir. Sıva, boya gibi bakımlar gerektirmez, uzun ömürlüdür.
Montaj kolaylığı sayesinde hem zamansal ve ekonomik avantajlar sağlar.
Estetik ürün seçenekleri ile mimari tasarımlarda önemli farklar yaratır. 
Fonksiyon hedefleyen ürün seçenekleri ile binalar üzerinde gerçekleştirilecek çeşitli uygulamalar için çözümcü bir altyapı oluşturur.

Burada bahsedilen avantajların pek çoğunu bir arada elde edebilmek için doğru bir kompozisyon uygulanması gerekmektedir. Yapılarda kullanılan yalıtım çözümlerini ısı yalıtımı, yangın yalıtımı, su yalıtımı ve ses yalıtımı açısından değerlendirmek gerekir. 
1937 yılında keşfedilen poliüretan ailesi, çok uzun yıllardır yapı sektöründe kullanılmaktadır. Isı yalıtım malzemeleri arasında en iyi ısı iletkenlik katsayısına sahip olan ürün, poliüretan ailesidir. Bir yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı 0’a ne kadar yakınsa o kadar iyi ısı yalıtımı sağlar. Bu bakımdan PUR/PIR dolgulu paneller diğer yalıtım sistemlerine göre daha iyi bir performans sergiler.  Aşağıdaki tabloda bu bahsi geçen karşılaştırma görülmektedir.

 
Ayrıca aşağıda, bir binada aynı değerde yalıtım elde etmek için kullanılması gereken yapı malzemelerinin kalınlıklarının karşılaştırması görülmektedir.

 

PUR/PIR dolgulu sandviç panellerin üstün ısı yalıtımının yanı sıra, yangın performansı yönüyle değerlendirecek olursak, PUR ürünler yanmazlık sınıfı olarak B2 ve B3 olarak iki sınıfa ayrılır:
“Kolay alevlenici” olarak tanımlanan B3-PUR ürünler yanma olayını destekler, yangına katkıda bulunur. Binalarda kullanılması kesinlikle önerilmez.
“Zor alevlenici” olarak tanımlanan B2-PUR ürünler yanma esnasında yüzeyinde oluşan karbon tabakası sayesinde yangının ilerlemesini önler, yangına katkıda bulunmaz. 
“Zor yanıcı” olarak tanımlanan B1-PIR ürünler ise “Zor alevlenici” özelliklerin yanı sıra yangını daha da sınırlandırır, daha az duman salınımı sağlar ve yanma sırasında hacim kaybı daha sınırlı olur.

2011 yılında faaliyetlerine başlayan Mekpan Panel, yangın güvenliğine karşı gösterdiği hassasiyet gereği, sandviç panel üretiminde sadece B2-PUR köpük ve B1-PIR kullanmaktadır. Bu durum da Mekpan Panel’i sektörde yangın güvenliği ve ısı yalıtımını bir arada sunan nadir markalardan birisi yapıyor. 
Mekpan olarak temel hedeflerinizden biri de sadece sanayi yapılarında değil, aynı zamanda konutlarda da sandviç panel kullanımını yaygınlaştırmak. Konutlarda sandviç panel uygulamalarının yaygınlaşması inşaat sektörü için sizce nasıl bir önem taşıyor?
Günümüzde dış cephe uygulamalarında mimari görsel açısından daha estetik, mühendislik açısından daha güçlü ve işletme açısından daha uzun ömürlü ürünler, daha çok tercih edilmektedir. Bu anlamda geleneksel gizli vidalı cephe panellerine bir alternatif olarak Türkiye de ilk kez Mekpan Panel tarafından üretilen V Panel ve Siding Panel ürünleri, derin profilli yüzeyleri sayesinde mimari tasarımlarda geleneksel sistemlerden çok daha estetik, mukavemet yönünden çok daha güçlü ve ekonomik anlamda çok daha uzun ömürlü çözümler sunmaktadır. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi Mekpan Panel markalı sandviç panellerin üstün yangın ve ısı yalıtımı özelliklerinin yanı sıra montaj kolaylığı ve bakım gerektirmemesi, fonksiyonel çözümler sunması mimari estetikle bir araya geldiğinde konut sektöründe bir katma değer yaratacaktır. 
Mekpan Panel’in solar uyumlu 4 hadveli kepli çatı panelleri de Türkiye’nin ilkleri arasında yer alıyor. Bu panellerin teknik özellikleri, çalışma sistemi ve uygulama yöntemi ile ilgili bilgi verir misiniz? Bu panellerde boyut toleransının ürün performansına etkisi ile ilgili bir değerlendirme yapmanızı istesek neler söylersiniz?
Giderek artan enerji maliyetleri, önceki yıllarda çok da dikkate alınmayan çatı üzeri GES (Güneş Enerji Santrali) uygulamalarını ön plana çıkarmıştır.  Bu anlamda, Mekpan Panel tarafından özel tasarım olarak geliştirilen, gizli vidalı sisteme sahip ve solar panellerin çatı örtüsünü delmeden montajına olanak sunan “Solar Uyumlu 4Hadveli Kepli Çatı Paneli” sektör için en sürdürülebilir, verimli, ekonomik çözümü sunmaktadır.
 
Müşteri gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanan bu ürünlerimizin birleşim detayında, mekanik kilitleme ve yan yana gelen her iki panelin de ayrı ayrı bina aşıklarına vidalanması suretiyle sağlam ve güvenli bir bağlantı elde edilmiş olmaktadır. Sandviç panellerin birleşimleri üzerine mekanik kilitleme yapan kep sistemi sayesinde ise, montaj sırasında panel yüzeyinde oluşan bağlantı noktalarını yağış etkilerinden tam anlamıyla korumaktadır. Böylece gizli vidalı montaj imkanı sunan Mekpan Panel markalı Solar Uyumlu 4 Hadveli Kepli Çatı Panelleri ile, çatılarda yüzde 100 su sızdırmazlığı elde edilmektedir. 
Ürünümüz hadve yapısı sayesinde maksimum yük taşıma kapasitesine sahip olup, hızlı ve kolay montaj imkanı sunmaktadır. 
Özel tasarım bağlantı aparatı sayesinde çatı panellerinin delinmesine gerek kalmaksızın çatı üstü GES montajına da imkân sağlamaktadır. 

Bu özellikleriyle sektörde benzer amaçlarla tasarlanmış ürünlerle karşılaştırıldığında Mekpan Panel markalı “Solar Uyumlu 4Hadveli Kepli Çatı Paneli” sektörde açık ara öndedir.
Sektöre sunmuş olduğunuz panellerin önemli özelliklerinden biri üretimde ECCA normlarına uygun olarak üretilen boyalı ve galvanizli sac rulolarının kullanılıyor olması. ECCA normları, bahsi geçen rulolar için nasıl kriterler getiriyor? 
 
Boyalı galvanizli sac standartlarından önce TS EN 14509 Sandviç Panel ürün standardı, sandviç panellerde kullanılacak metaller ile ilgili 220N/mm² den yüksek bir akma dayanımını şart koşmaktadır. 
Ayrıca yine TS EN 14509 ürün standardımız panel imalatçısının kullanılacak metal kalınlıklarının ve toleranslarının EN 10143 standardına uygun şekilde tayin edilmesini ve beyan edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda standartlarda tarif edilen toleransların da doğru şekilde yorumlanması önem arz etmektedir. Çünkü doğru ürün / doğru kalite / doğru maliyet ekseninde en önemli bir kriter metal kalınlığı ile ilgili toleranslardır. 
Bizim kanaatimizce, 0,50mm boyalı sac demek; 0,50mm boyalı±0,05mm = 0,45-0,55mm aralığındaki boyalı sac demek değildir.
Sırf rekabetçi olmak adına, standartlarda belirtilen ±0,05mm toleransı boyalı sac kalınlığı ile ilgili olarak kullanmak; 
yani 0,50mm boyalı sac yerine 0,45mm boyalı sac kullanmak 
ya da 0,40mm boyalı sac yerine 0,35mm boyalı sac kullanmak 

ürünün mekanik dirayetini ve ürün ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle vurgulamak gerekir ki; Mekpan Panel kalite anlayışına göre standartlarda belirtilen kalınlık toleransı kaplamalı kalınlık için değil, çıplak metal kalınlığı için geçerlidir. 
Standartlarda tarif edilen bu kalınlık toleransı, piyasadan gelen talepler doğrultusunda, Boyalı Sac Üreticileri tarafında (-) toleranslı bir uygulamayla hayat bulmuştur. Aşağıdaki tabloda bu yorumun bir tarifini göreceksiniz.
 

 

Anma Kalınlığı

Tolerans

Net Kalınlık

Çıplak Metal

0,50mm

±0,05mm (EN 10143)

(-0,05mm olarak)

0,45mm

Çinko Kaplama

Z100

 

̴0,015mm

Boya Kaplama

5+20mic

 

̴0,025mm

TOPLAM KALINLIK

0,50mm

±0,02mm (Ticari)

̴0,49mm


Yani daha açık konuşacak olursak, 0,50mm kalınlığındaki boyalı sac demek; 0,50mm ±0,05mm = 0,45mm çıplak metal üzerine galvaniz ve boya kaplamalarının yapılmış halidir; tüm kaplamalar dahil kalınlıktır. Mekpan Panel olarak bizler, bu durumu müşterilerimize ±0,02mm “Ticari Tolerans” olarak ifade etmekteyiz. Bunun üzerindeki toleranslarda, ürünün mekanik değerlerinde istenen performansın yakalanması problemiyle karşılaşılabilir. 
Trapez saclar, çatı ve cephelerde yapılan sandviç uygulamalarında önemli bir yere sahip. Çatı ve cepheler söz konusu olduğunda taşıma kapasitesi göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden. Sandviç panel uygulamalarında trapez formu ve iç dolgu malzemesinin mukavemeti taşıma kapasitesini nasıl etkiler?
Dolgu yapısına göre sandviç paneller, 
1. Kabukların arasına köpük enjekte edilen paneller
2. Kabukların arasına yalıtım malzemesi yapıştırılan paneller
şeklinde ikiye ayrılır. 

Kabukların arasına köpük enjekte edilen paneller:
İki metalin arasına sıvı halde dökülen köpüğün kimyasal reaksiyonu ile elde edilir.
En yaygını PUR/PIR dolgulu Sandviç Panellerdir.
Bu tipte yalıtım malzemesi ürün içinde süreklilik sağlar. Bunun için üstün mekanik ve termal özelliklere sahiptir.
En iyi ısı yalıtımı bu tip panellerle sağlanır.
En iyi mekanik özellikler bu tip panellerle sağlanır.

Kabukların arasına yalıtım malzemesi yapıştırılan paneller: 
En yaygını taşyünü/strafor dolgulu Sandviç Panellerdir.
Bu tip paneller, taşyünü/strafor levhalarının, metallerin arasına PUR esaslı yapıştırıcılar ile yapıştırılması ile elde edilir.
Yalıtım tabakasında süreklilik yoktur. Bu sebeple mekanik değerleri daha zayıftır. Buradaki zaafiyeti panelin metal mukavemeti ile takviye etmek gerekir. 
Bu sebeple taşyünü dolgulu sandviç paneller m² olarak daha ağır, straforlu paneller ise daha hafiftir. 
PUR/PIR dolgulu panellere nazaran, taşyünü dolgulu panellerde daha iyi ses ve yangın yalıtımı elde edilir.
Bünyesine suyun girmesi durumunda ısı iletkenliği zayıflar.

Belirttiğimiz gibi sandviç panellerde ürünün mukavemetini, 
Ürünün formu, 
Kullanılan metal kalınlıkları, 
Dolgunun iki metal kabuğa bağlantı şekli, 
Dolgunun yoğunluğu belirler.

Mekpan Panel markalı sandviç paneller kontinyu üretim hattında üretilmekte olup, dolgu malzemesi panel içerisinde sürekli bir yapıya sahiptir. 
Doğru toleranslarla kullanılmakta olan boyalı galvanizli sac ile birlikte, doğru dansitede sürekli döküm teknolojisi ile uygulanan PUR/PIR dolgunun sağlamış olduğu kompozit yapı, ürün mukavemetini en üst düzeye taşır. 
Burada metalde olduğu gibi, doğru ürün / doğru kalite / doğru maliyet ekseninde en önemli diğer bir kriter PUR/PIR dolgusu ile ilgili dansite toleransıdır. Çünkü metal plakalar arasına sıvı halde dökülen PUR/PIR dolgusu, ekzotermik (ısı açığa çıkaran) reaksiyon sonucu sert köpük halini alır. Bu süreçte köpüğün çekirdeğinde 100C dolaylarında sıcaklık ortaya çıkar. Bu sıcaklık, makineden çıkmakta olan panellerin yüzeyinde 60C yi bulur. Üretim sonrasında bekleyen sandviç paneller bu iç sıcaklığını kaybederek soğurlar.
Isınan maddeler genleşir, soğuyan maddeler küçülür. Bu sebeple hattan sıcak çıkan panellerde, soğuyunca birkaç mm kalınlık kaybı (çekme) oluşur. Bitmiş ürün kalınlığının, müşteriye anılan ANMA KALINLIĞI'nın altında olmaması için, paneller çekme payı verilerek anma kalınlığından 2-3mm fazla çıkartılır. Soğuyan panellerdeki kalınlık kaybı, çok kesin rakamlarla öngörülemez, ancak yaklaşık bir öngörüde bulunulabilir.  Bu sebeple, panelin görünür yoğunluğunda ±2 şeklinde bir tolerans verilmektedir.

Dökülen Köpük miktarı

kg/m²

2

2

2

2

Bitmiş Ürün Kalınlığı

mm

50

51

52

52,5

Bitmiş Ürün Hacmi

0,05

0,051

0,052

0,0525

Panelde Görünen Dansite

kg/m³

40

39,22

38,46

38,09

Yukarıdaki tabloda 50mm anma kalınlığındaki bir ürüne 40kg/m³ dansite karşılığında 2kg/m² dökülecek PUR/PIR dolgusunun, farklı kalınlıkta sonuçlanacak sandviç paneller için mukayesesi görülmektedir. Burada anma kalınlığı 50mm olan sandviç panelin hattan çıkışında (sıcakken) 52,5mm olacağı ve soğudukça kalınlık kaybedeceği düşünülerek tablo incelendiğinde;
Panel soğuduğunda 52mm de kalırsa panel yoğunluğunun 38,46 kg/m³,
Panel soğuduğunda 51mm de kalırsa panel yoğunluğunun 39,22 kg/m³
ölçümleneceği öngörülür. ±2 kg/m³ üzerinde verilebilecek bir dansite toleransı rekabetçi maliyet sebebiyle olacaktır.
Sonuç olarak, PUR/PIR dolgulu ürünlerde dolgu malzemesinin dansitesi, sandviç panelin taşıma kapasitesini doğrudan etkiler. 

Cephe uygulamalarında mimari açıdan daha estetik, mühendislik açısından daha güçlü ve işletme açısından daha uzun ömürlü ürünler tercih ediliyor. Bu noktada sektöre sunmuş olduğunuz panellerin mimari tasarıma, enerji verimliliğine ve sürdürülebilirliğe etkisi nedir? 
PUR/PIR dolgulu Sandviç Paneller ile daha uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen, ısı yalıtım performansı yönüyle daha fazla enerji tasarrufu sağlayan binalar yapılmaktadır, böylece binaların işletme giderleri minimize edilmiş olmaktadır. Tüm bunların yanında Siding Panel, Sinüs Panel, V Panel gibi farklı yüzey desenlerine sahip, mekanik dirayeti daha yüksek ürünlerle de, hem binalarınıza estetik kazandırma imkânı yakalamış oluyorsunuz hem de binalarınızın kullanım ömrünü uzatmış oluyorsunuz.
Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? 
Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için şükranlarımızı sunarız. Ayrıca şunu belirtmek isteriz ki, burada amacımız kimseyi hedef almak değil, tam tersine sektördeki paydaşlarımızı bilinçlendirmek suretiyle, hep beraberce el birliğiyle ülke ekonomisini ve yatırımcılarımızı doğru ürünlerle desteklemek, kalite anlayışının yükselmesine ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır.
Saygılar sunarız. 

 

Etiketler:

Mekpan, Mekpan Panel, Isı yalıtımlı paneller, ısı yalıtım panelleri, sinüs panel, solar uyumlu panel, ısı yalıtımı, su yalıtımı, yangın yalıtımı,

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter