Yapı Magazin
“Karkim Olarak Yeni Nesil Binalara En Uygun Çözümleri Sunuyoruz”

“Karkim Olarak Yeni Nesil Binalara En Uygun Çözümleri Sunuyoruz”

Enerji verimli ve güvenilir yapıların inşa edilmesi için yalıtım uygulamaları büyük önem taşıyor. Bu noktada ise tüm yalıtım sistemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve birbirleriyle uyumlu çalışması gerekiyor. KarKim’in sektöre sunduğu yalıtım çözümlerini, yalıtımda uygulama esaslarını ve malzeme seçiminin önemini konuştuğumuz KarKim Satış ve Pazarlama Müdürü Ata Şamil Namlı, “Önem verdiğimiz nokta, kaliteli ürünün, amacına uygun ve doğru bir uygulama tekniğiyle uygulanmasını sağlamaktır” diyor. 
Doğa dostu, teknolojik gelişmelere uygun, yenilebilir ve inovatif binaları yalıtım açısından çift yönlü olarak değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz? Doğa dostu ve enerji verimli bir yalıtım malzemesinin özellikleri neler olmalıdır? Yalıtım malzemesi seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Öncelikle son zamanlarda bina teknolojilerinde ciddi gelişmeler gözlemliyoruz. Bu durum biz üreticileri her gün yeni ve inovatif ürünlerle ilgili çalışma yapmaya zorluyor. Gelişmeler paralelinde üreticilerin de ürün gamlarını geliştirmesi çok önemli. Pazarın geliştiği yönde üretici olarak kendinizi geliştirmeniz ve pazarın taleplerini doğru ürünlerle desteklemeniz, firmanızın devamlılığı açısından önemli bir nokta olmakla birlikte en az bu nokta kadar önemli olan bir diğer husus, teknik bilgi ve ürettiğiniz ürünlerin doğru yerde ve doğru uygulama tekniğiyle uygulanmasını sağlamanızdır. Yeni tip binaların odak noktası enerji verimliliğidir. Yani üretici olarak binalarda ısı, su, ses, yangın, tesisat gibi yalıtımlar için uygulaması yapılacak inovatif ürünlerinizin, bir bütün olarak ele alınması gerekli. Tek başına su yalıtımının veya tek başına ısı yalıtımının doğru yapılması yeterli değil, bunların doğru uygulanmış yangın, ses ve tesisat yalıtımlarıyla desteklenmiş olması, binaların enerji verimliliği açısından önem arz etmektedir. Bu noktada uygulamada seçilecek ürünlerin, yerinde yapılacak inceleme ve tespitlerle amacına uygun olması, bu tespit sonrası seçilecek ürünün doğru bir uygulama tekniğiyle desteklenmiş olması son derece önemlidir. 
Biz KarKim olarak bu hususa son derece önem veriyoruz. Gelen talepleri teknik bilgimizle yorumlayıp, gerektiğinde proje üzerinden gerektiğinde yerinde inceleme yaparak değerlendiriyor ve önereceğimiz sistemleri optimum fayda esasına göre sunuyoruz. Özellikle su yalıtımı ürünlerinin uygulamasında sistemin ne kadar önemli olduğunu, doğru sistemle yapılan su yalıtım uygulamalarının mutlaka ve mutlaka diğer sistemlerle entegre çalışması gerektiğini müşterilerimize aktarıyoruz. Sonuç olarak bu konuda üretici firmalar olarak ne kadar hassas yaklaşırsak ve ne kadar çok teknik bilgiye sahip olursak ülkemizdeki binaların o derece sağlam yapılar olmasını sağlayabiliriz.
“Maksimum enerji verimliliği için ‘yalıtım’ bir bütün olarak değerlendirilmeli”
Küresel ısınmanın etkisi ile artık binalarda ısıtmanın yanı sıra soğutma da çok önemli bir hale geldi. En fazla enerji gideri ise ısıtma ve soğutma nedeniyle oluyor. Bu noktada tek yönlü bir yalıtım yapılması yeterli olur mu? Bütüncül bir yalıtım yapmanın enerji verimliliği ve maksimum dayanım için önemi nedir?
Tabi bu konu KarKim olarak bizim de en fazla hassasiyet gösterdiğimiz noktadır. Çoğu tüketici ısı yalıtımını her zaman soğuğa karşı bir önlem amacıyla değerlendirmektedir ki bu çok yanlıştır. Isı yalıtımı soğuk havalarda ısınma için kullandığınız enerji noktasında size tasarruf sağlarken çok sıcak havalarda da soğutma için kullandığınız enerjide size tasarruf sağlamaktadır. Kış aylarında kullandığınız ısı kaynakları olduğu gibi yaz aylarında soğutma amaçlı kullandığımız ekipmanlar mevcuttur. Ancak her iki durumda enerji tüketiyoruz. Enerji verimliliğini maksimuma taşıyabilmemiz adına ısı yalıtımını bir bütün olarak ve bu açıdan değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunların ötesinde sadece ısı yalıtımı da yeterli olmamaktadır. Isı yalıtımının, doğru bir su yalıtımıyla desteklenmesi, doğru bir tesisat yalıtımının yapılması ve bu sistemlerin yangın ve ses yalıtımlarıyla entegre edilmesi gereklidir. Örnek vermek gerekirse merkezi sistem ısıtma kullanılan bir binada tesisat yalıtımının eksik olması, üst katlara taşınacak enerjide kayıplara sebebiyet verecek, su yalıtımının eksik olması binada korozyonlara sebebiyet vereceği için binayı zayıflatacak, ısı yalıtımı yapılmamış olması daha fazla enerji kullanımına sebebiyet verecek, yangın yalıtımının eksik yapılması her daim risk yaşamanıza sebep olacaktır. 
Konutlarda Isı Yalıtım Projesi hayata geçirildi ve yalıtım yaptırmak isteyenlere kredide kolaylıklar sağlandı. Yalıtım kredisi projesi sektörü nasıl etkiler? KarKim olarak Yalıtım Kredisi için kullanıcılara çözümler sunuyor musunuz?
Yalıtım kredilerini değerlendirdiğimizde bu kredilerin kullanım oranlarının, ülkemizdeki bina sayısına göre çok aşağılarda olduğunu gözlemliyoruz. KarKim olarak ısı yalıtımı yapmak isteyen müşterilerimize konuyu hatırlatmaya, bayilerimizin de bu noktada çaba sarfetmesi noktasında çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Amacımız enerjinin günümüz dünyasında önemini vurgulamak ve yeni nesil binalara en uygun çözümleri sunmaktır. Gelen talepleri, bölgelere göre belirlenen ısı yalıtım kalınlıklarına uygun olarak ve kullanılacak ısı yalıtım levhalarının ısı geçirgenlik değerlerini göz önüne alarak değerlendiriyor ve tüketicileri bilgilendirmeye devam ediyoruz.
Doğru yapıların inşasında ısı-su-ses-tesisat-yangın yalıtımı ve yapı kimyasalları büyük önem taşıyor. Çözüm, ürün ve sistem olarak yalıtım noktasında yapı kimyasallarının önemi nedir? Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte yalıtım ve yapı kimyasallarının önemi artıyor. Bu noktada doğru malzeme seçimi yeterli mi? Doğru malzemenin uygulanması noktasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 
Daha önce belirttiğim gibi tüm yalıtım sistemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve birbirleriyle uyumlu çalışması son derece önemli. Bu uyumu oluşturmak adına sistemlerde kullanılacak ürünlerin doğru ve amacına uygun seçilmesi kadar doğru bir uygulama tekniğiyle uygulanması dikkat edilmesi gereken en önemli unsurdur. Piyasa genelinde su yalıtımlarında elastik özelliğe sahip ürünlerin daha kaliteli olduğuna dair bir algı var. Bu algı bazı detaylardaki uygulamalarda daha sonrası için ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bir su yalıtım malzemesinin elastikiyet özelliğinin yüksek olması, her detayda kullanılması anlamına gelmemektedir. Bazı detaylarda elastikiyet özelliği önemli olmayabilir, bazı detaylarda da çok önemli olabilir. Bu sebeple seçilecek ürünün hangi detayda kullanılacağı, nasıl bir sistem içinde değerlendirileceği, hangi amaçla kullanılacağının iyi belirlenmiş olması gerekir. Bu seçimin doğru yapılması için de proje, şartname ve yerinde tespitler çok önemlidir. Tüm bunların yapılmış olması da yeterli değildir. Seçilen ürünün doğru uygulama tekniğiyle uygulanması, en az malzemenin kalitesi ve özelliği kadar önemlidir. Doğru ürünün doğru uygulama tekniğiyle uygulanmış olmasına rağmen problemin devam ettiği durumlarla da sık olmamakla birlikte karşılaşıyoruz. Bu tip durumlarda sistemi etkileyen diğer faktörlerin ele alınması gerekmektedir. Örneğin bir teras yalıtımında istediğiniz kadar doğru ürünü doğru bir uygulama tekniğiyle sistemine uygun uygularsanız uygulayın, uygulama yapılan zemin betonunda bir problem varsa bu sizin de sisteminizi olumsuz etkileyecektir. İşte bu noktada teknik bilgi ve bütünsel yaklaşımın önemi ortaya çıkmaktadır. 
17 Ağustos depreminin 23. Yıldönümündeyiz… Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu da göz önünde bulundurursak Gölcük ve İzmir gibi depremlerin ardından en çok konuşulan konulardan biri de korozyon… Negatif ve pozitif yönde yapılan yalıtımın korozyon ve hijyen noktasında avantajları nelerdir? Korozyonu engellemek adına nasıl ürünler kullanılması gerekir? Siz bu noktada nasıl çözümler sunuyorsunuz?
Maalesef ülkemiz için çok kötü ve acı duyduğumuz doğal afetleri yaşadık. Bu süreçte yakınlarını kaybeden herkese bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Gölcük ve İzmir depremlerinin sonrasında yapılan incelemelerde yıkılan binaların hemen hemen hepsinde kalitesiz beton kullanıldığı ve su yalıtımlarının olmadığı veya yanlış uygulandığı tespit edildi. İnsanların hayatlarına mal olan bu hataların önüne geçmek adına devlet nezdindeki denetlemelerin daha sıkı hale getirilmesi en büyük temennimizdir. Bu noktada biz üreticilere de önemli görevler düşüyor. Öncelikle kaliteli ve yapılara uygun ürün kullanımı noktasında hassasiyetimizi artırmamız ve bunu mimari çizim aşamasından itibaren devlet desteğiyle yapılacak daha efektif denetimlerle desteklenmesini sağlamamız son derece önemlidir. Zemin etütü sonrası yapılacak bina tipinin belirlenmesi noktasından, binanın çatısına kadar her noktada amacına uygun hareket etmek, uygulanacak sistemlerin doğru belirlenip uygulanmasını sağlamak bir diğer önemli noktadır. 
“KarKim olarak en çok önem verdiğimiz nokta kaliteli ürünün, amacına uygun ve doğru bir uygulama tekniğiyle uygulanmasını sağlamaktır”
Su yalıtımı noktasında konuyu sadece pozitif ve negatif yönde yapılacak uygulamalarla sınırlı tutmamak gerekir. Çünkü temel aşamasından çatıya kadar binanın her detayında kullanılacak yalıtım malzemeleri değişkenlik göstermektedir. Korozyonu önlemek noktasında temel yalıtımında bitüm esaslı likit yalıtım ürünlerinden bentonit, bitümlü ve PVC esaslı su yalıtım örtülerine kadar çeşitli ürünler kullanılabilir. Bu noktada malzeme seçimi, binanın temel yapısına, perde yüksekliğine ve daha birçok faktöre kadar değişkenlik gösterebilir. Soğuk derzler için yapılacak yalıtımlarda daha farklı ürünler kullanılabileceği gibi binanın içindeki ıslak hacim ve balkonlarda daha farklı özellikteki ürünler kullanılabilir. Teras veya çatı yalıtımlarında su yalıtımlarının, ısı yalıtımlarıyla birlikte oluşturulacak sistemler içinde değerlendirilmesi gereklidir. KarKim olarak temelden çatıya binanın tüm detayları için kullanılabilecek Çimento esaslı, Bitüm esaslı, Poliüretan esaslı ve Akrilik esaslı su yalıtım ürünlerin üretimini gerçekleştirmekteyiz. Tabii ki en çok önem verdiğimiz nokta kaliteli ürünün, amacına uygun ve doğru bir uygulama tekniğiyle uygulanmasını sağlamaktır. Bu noktada değerli uygulamacı bayilerimiz, önemli bir çözüm ortağımız olmaktadır. 
Doğru yalıtım noktasında elastikiyet neden önemli? Sizin bu noktada elastikiyet sunan ürünleriniz nelerdir?
Doğru yalıtım noktasında aslında kullanılacak malzemenin elastik olması veya olmamasından öte doğru detayda amaca uygun kullanılmış olması önemlidir. Su yalıtımı için değerlendirdiğimizde dış mekânlarda kullanılacak yalıtım ürünlerinde dış hava koşullarında çalışması adına elastikiyet önem arz edebilecek iken iç mekân ıslak hacimlerde elastikiyetten ziyade malzemenin su yalıtım özelliği yeterli olabilmektedir. Örneğin Teras yalıtımında uygulanacak yalıtım malzemelerinde elastikiyet önemlidir. Çünkü malzemenin dış etkenlere maruz kalması, yalıtım özelliğinin yanında sıcak-soğuk geçişlerinde esneme kabiliyetinin de olmasını gerektirir. Ancak iç mekân ıslak hacimlerin yalıtımında kullanılacak malzemelerden en büyük beklenti su yalıtım özelliğidir. Bu sebeple doğru detayda doğru malzeme seçimi önemlidir. Bunun da doğru uygulamayla desteklenmesi gerekmektedir. KarKim olarak bizim ürün gamımızda her özelliğe uygun özelliklere sahip ürünler yer almaktadır. 
Kristalize su yalıtım ürünlerinin betonun dayanıklılık ve esneklik noktasında avantajları nelerdir? KarKim olarak kristalize su yalıtımında kullanıcılara nasıl çözümler sunuyorsunuz?
Kristalize su yalıtım ürünleri genel olarak bodrum katlarında, temeller ve perde duvarlarda, tüneller ve köprülerde, asansör kuyularında kullanılan, pozitif ve negatif yönden etkili ürünlerdir. Bu tip ürünler genel olarak betona işleyerek su geçirimsizliği sağlama özelliğine sahip kapiler etkili ürünlerdir. Betona iyi penetre olmaları, beton dayanımının artırılmasını sağlar. Karkim olarak bu ürün grubunda çimento esaslı Kar Wisoflex 2K Crystal ve Kar Wiso Kristalize ürünlerimiz mevcuttur.  
KarKim olarak çimento ve likit ürünleriniz ile ıslak hacim ve nemli ortamlara çözümler sunuyorsunuz. Ürünün su yalıtımı noktasında sağladığı avantajlar ve kullanım alanları nelerdir?
Ürünlerimizi tüketici veya projelere önermeden önce yalıtım detayları üzerinde çalışmalar yaparak süreci başlatıyoruz. Bu noktada doğru tespit – doğru ürün çalışması bizim için son derece önem arz ediyor. Uygulama yapılacak alanda yaptığımız tespitler sonrasında bilgi ve tecrübelerimizi teknik bilgiler ile harmanlayarak alternatif sistemleri oluşturuyoruz. Bu sistemlerde alternatif olarak çimento esaslı, bitüm esaslı veya poliüretan esaslı ürünlerimizi kullanıyoruz. Ürün seçiminde özellikle dikkat ettiğimiz bir başka husus maliyet çalışması olmaktadır. Seçtiğimiz sistemlerin maliyet esasına göre sınıflandırmasını yaparak kullanıcılara gerekli bilgilendirmeleri yapmaktayız. Bu sebeple aslında ürünün ne esaslı olduğu değil, uygulama alanında kullanabileceğimiz ürünlerin özellikleri daha ön planda tutulmalıdır. KarKim olarak bu alternatifleri sunabilmemiz için de her geçen gün yeni ve inovatif ürün geliştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada pazarın dinamiklerini de değerlendirerek optimum katkıyı sağlayacak sistemi oluşturmak hedefiyle hareket ediyoruz. 
Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
KarKim olarak hedefimiz doğru alanlarda doğru ürünlerin doğru uygulama tekniğiyle kullanımının sağlanması ve optimum fayda getirisini tüketicilere sunmaktır. Doğanın gücünü hafife almamak kaydıyla, ülkemiz genelinde yaşanan ve yaşanması olası doğal afetlere dayanımı yüksek yapıların sayısının artması en büyük temennimizdir. Bu doğrultuda ülke ekonomimize %100 yerli sermaye ile üreterek katkıda bulunmanın yanı sıra bu tip binaların sayısının artırılması adına yapılacak her çalışmanın içinde olmak bize ayrı bir gurur verecektir. 

Etiketler:

Karkim, yalıtım, ısı yalıtımı, su yalıtımı, karkim yapı kimyasalları,

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter