09.08.2021
IZODER’den Yeşil Mutabakat Açıklaması

IZODER’den Yeşil Mutabakat Açıklaması

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanacak düzenlemeler ve emisyon hedefleriyle ilgili açıklama yaptı.

 

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Başkanı Emrullah Eruslu Avrupa Komisyonu’nun, ‘Fit for 55’ (Yüzde 55 hedefine uygunluk) paketini devreye almasının, binalarda yalıtım uygulamalarını artıracağını belirtti. Eruslu “Isı yalıtımı, sağladığı enerji verimliliği ile dünyanın ve Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip bir konu. Gerekli adımların atılmaması halinde binalarda yoğun enerji tüketimi ve sera gazı salımı devam edecek. Ülkemiz ekonomisi ve son kullanıcı için büyük önem arz eden ısı yalıtımı, hem cebimizi hem çocuklarımızın geleceğini korur” sözleriyle konuşmasına devam etti.

 

Küresel ısınmaya karşı binaların enerji verimli olması önemli

 

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, Yeşil Mutabakat kapsamında geliştirilen ‘Fit for 55’ paketinin, karbon salınımını AB’nin 1990 seviyelerine kıyasla karbon salımını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmak içi uygulandığını hatırlattı. İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu “Küresel ısınmaya karşı söz konusu hedeflere ulaşmak için binaların enerji verimli hale getirilmesi oldukça önemli. Gerekli adımların atılmaması halinde binalarda yoğun enerji tüketimi ve sera gazı salımı devam edecek. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun yüzde 55 azaltılması için bina sektöründe emisyonların yüzde 60 oranında azaltılması gerekiyor” dedi.

 

Türkiye'de 10 binadan 8'i enerji verimsiz

 

Emrullah Eruslu, Cumhurbaşkanlığı’nın Yeşil Mutabakat Eylem Planı için genelge yayımlamasıyla birlikte Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturulmasının, uyum süreci için önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Emrullah Eruslu, yalıtım sektörünü temsil eden İZODER olarak, ilgili bakanlıklar tarafından sürdürülen çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

 

Türkiye’de 10 binadan 8’inin enerji verimsiz olduğunu söyleyen Eruslu, AB'nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ından ve karbondioksit emisyonlarının yüzde 36'sından binaların sorumlu olarak görüldüğünü ifade etti. Emrullah Eruslu "Küresel ısınmanın etkisiyle soğutmada tüketilen enerji katlanarak artıyor. Binalarımızı ısı yalıtımlı hale getirerek kışın ısıtma, yazın ise soğutma için harcanan enerji tüketimini düşürürken atmosfere yayılan sera gazı salımını da azaltmış oluruz. Fosil yakıt tüketiminin azalmasını sağlayan standart ısı yalıtımı uygulamaları, çevresel sorunlar ile mücadelede en etkin uygulamalardan biridir" dedi.

 

“EKOkredi ile 142 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlandı”

 

Emrullah Eruslu, İZODER’in binalarda yalıtım uygulamalarının artmasına yönelik sektöre ve topluma öncülük etmeye devam edeceğini belirtti. İZODER’in Şekerbank ile hayata geçirdiği EKOkredi kapsamında yapılan yalıtım uygulamaları ile bugüne kadar 142 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlandığına ve 341 bin ton karbondioksit salımının engellendiğine dikkat çekti.

 

“Öncelikli hedefimiz az enerji harcayan çevre dostu yapıya kavuşmak”

 

Türkiye’de bir metrekarelik alanın ısıtılması için harcanan yıllık enerji miktarının gelişmiş ülkelerin çok üzerinde olduğunu belirten Emrullah Eruslu, “Enerji verimliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı belirlenen hedeflere ulaşmamız için daha kalın yalıtım malzemesi kullanmalıyız" dedi. Gelişmiş ülkelerde tanımlanmış U değerleri ile ülkemizde tavsiye edilen değerleri kıyaslandığında, U değerlerimizin iyileştirilmesi gerekliliğini görüyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı” şeklinde konuştu.

 

Yeşil Mutabakat Nedir?

 

Son zamanlarda sıkça gündeme Yeşil Mutabakat konusu oldukça merak ediliyor ve Yeşil Mutabakat nedir?sorusu sıkça dile getiriliyor.

 

En net tanımıyla 11 Aralık 2019 tarihli "Avrupa Yeşil Mutabakatı– EU GreenDeal”, iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda Avrupa Birliği’nin önceki taahhütlerini daha geniş ve daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yol haritasıdır. Bu doğrultuda doğal kaynak tüketimi azaltılırken ekonomik büyümenin sağlanması ve 2050’de sera gazlarının net emisyon değerinin sıfırlanması (karbon nötr) hedeflerine ulaşmak için yeni stratejiler belirlenecektir.

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda önemli diğer bir nokta ise, çevresel problemleri AB’nin tek başına çözemeyeceğinden hareketle işbirliği içinde olduğu ülkelerden de bu kurallara uymasını beklemesidir.
Yükleniyor...
Yükleniyor...