Yapı Magazin
Daha Düşük Kalınlıklarda Daha Yüksek Yalıtım… Yeni Nesil PIR Esaslı Sandviç Paneller, Çatılarda Yaygınlık Kazanıyor

Daha Düşük Kalınlıklarda Daha Yüksek Yalıtım… Yeni Nesil PIR Esaslı Sandviç Paneller, Çatılarda Yaygınlık Kazanıyor

Teknolojinin gelişimi ile birlikte inşaat sektörü de yeni ürün ve uygulamalarla kendini geliştiriyor. Düşük lambda değerine sahip yeni nesil yalıtım teknolojisine sahip sandviç paneller, inşaat sektöründeki ilerlemeyi vurgulayan inovasyonlar arasında. Daha düşük kalınlıklarda daha yüksek termal performansa sahip PIR esaslı sandviç paneller mineral liften %95’e varan, PUR dolgudan %20’ye varan oranlarda daha fazla ısı verimliği sağlarken montaj süresini de kısaltıyor. Sinüs ve derin hadve gibi görünümler ile estetik açıdan da fark yaratan ürünler mimarlar tarafından daha çok tercih edilirken, delme işlemine gerek bırakmadan fotovoltaik modüllerin montajına imkân sağlayan solar kepli paneller, endüstriyel yapıların çatısında yaygınlık kazanıyor. PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tolga Akar ile sektördeki yenilikleri konuştuk. 
Endüstriyel yapılar için kompozit bir çatı ve cephe kaplama malzemesi olan sandviç paneller üst seviyede ısı, su, ses ve yangın yalıtımı sağlaması bakımından da oldukça önemli bir malzeme.  Gelişimin ve değişimin durmaksızın devam ettiği yapı sektöründe sandviç panel alanında yeni yaklaşımlar, uygulama teknikleri ve üretim teknolojileri nelerdir?
Teknolojinin gelişimi ile birlikte elbette ki sektörümüz de her geçen gün yeni ürün ve uygulamalarla kendini geliştirmektedir. Yeni yaklaşımlara örnek olarak yüksek yalıtım performansına, yani düşük lambda değerine sahip yeni nesil yalıtım teknolojileri gösterilebilir. 0,019 W/mK lambda değerine sahip PIR esaslı akıllı yalıtım teknolojileri; mineral liften %95’e varan, PUR dolgudan %20’ye varan oranlarda daha fazla ısı verimliği sağlamaktadır. Bu sayede daha düşük kalınlıklarda daha yüksek termal performansa sahip olurken montaj sırasında da yüksekte çalışma süresini azaltabilir, proje planlama ve yönetimini daha öngörülebilir olmasını sağlayabilir ve kurulum süresini kısaltabilirsiniz.
Isı yalıtımının yanı sıra yangın emniyetinin, ses ve su yalıtımının önemli olduğu yapılarda da yalıtımlı panellerin kullanım oranı ve kullanım alanı genişlemektedir.  Yapılarda aynı zamanda sinüs ve derin hadve gibi görünümler ile estetik açıdan da fark yaratan ürünler mimarlar tarafından daha çok tercih edilen bir ürün olmaya başlamıştır.
Çatılarda ise solar enerji kullanımı yaygınlaşmaya devam etmektedir. Çatıları delmeden fotovoltaik modüllerin montajına imkân sağlayan solar kepli paneller endüstriyel yapıların çatısında oldukça tercih edilmeye başlanmıştır.
“Türkiye ve Avrupa’da bir ilk olma özelliğini taşıyan “TS-13902 Kendini Taşıyan Çift Yüzeyli Metal Kaplamalı Yalıtım Panelleri (Sandviç Paneller)- Uygulama Kuralları” standardı, Panelder Teknik Komisyonu tarafından özverili ve detaylı bir çalışmayla hazırlandı”
Yalıtımlı kontinü panel sektöründe uluslararası standartlara uygun kalitede ürün ve hizmet sunmayı kendisine misyon edinmiş bir derneksiniz. Uluslararası standartlara uygun, kaliteli üretim noktasında Türkiye inşaat sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Üstlendiğiniz misyon doğrultusunda atmış olduğunuz güncel adımlar nelerdir? 
Gelişmiş ülkelerde, tüketicinin enerji verimliliği, çevre ve iklim değişikliğine duyarlılığı, sağlık ve güvenliğe verdiği önem ve regülasyonlar sonucunda, konut alımı, inşaat malzemesi seçimi ve uygulamadaki tüketici beklentileri de bu kriterleri içerecek şekilde şekilleniyor. Artık bu farkındalığın hem hayatımızdaki deprem gerçeği hem de küresel ısınmanın etkisi ile gerçekleşen ani hava olayları sonucu ortaya çıkan yangın ve sel gibi doğal afetlerle ülkemizde de yer etmeye başladığını söyleyebiliriz. 
Türkiye, bölgesindeki pek çok inşaat alt sektöründe üretim kapasitesiyle üretim üssü olma özelliğini taşıyor. Geçmiş yıllarda Türkiye’de yapı denetim, mesleki yeterlilik ve ürün sertifikasyonu eksikliği iç pazarda kalitesiz, kaçak yapılaşmaya yol açıyordu. Ancak günümüzde bu alanlarda yapılan iyileştirmeler ile çok fazla yol kat edildi. Özellikle denetim ve ürün sertifikasyonlarının artması daha kaliteli ürünler ortaya konmasında etkili olmuştur. 
Derneğimiz sektördeki gelişmeleri ve standartları yakından takip eden, her bir üyesinin uluslararası standartlarda üretim yapması ve üyelerinin global rekabette ön sıralarda olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de TSE’ye uygun üretim ve uygulama işlemleri olmaktadır. Bu kapsamda Türkiye ve Avrupa’da bir ilk olma özelliğini taşıyan “TS-13902 Kendini Taşıyan Çift Yüzeyli Metal Kaplamalı Yalıtım Panelleri (Sandviç Paneller)- Uygulama Kuralları” standardı, Panelder Teknik Komisyonu tarafından özverili ve detaylı bir çalışmayla hazırlandı. Panelder (Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği) Teknik Komisyonu tarafından hazırlanan TS 13902 Sandviç Paneller Uygulama Kuralları uygulamaya geçti. Sandviç panel uygulamalarına düzen ve denetim getirmek, doğru üretim yapan üreticileri ve doğru montaj yapan uygulamacıları korumak amacıyla hazırlanan kuralların, sektörün gücüne güç katmak istiyoruz. Ek olarak uygulamayı yapacak kişilerin de kalifiye olması ve uygulamaların belirli bir standardın üzerinde olmasını sağlamak için de dernek bünyesinde çeşitli hazırlıklar yapıyoruz. Amacımız üretimde elde ettiğimiz başarıyı uygulama alanında da eksiksiz yerine getirmek ve sektörümüzün gelişimine katkı sunmaktır.
Üyelerimize yönelik çalışmalarımızın yanında sektöre adım atacak öğrencilerimiz ve eğitim kurumları için de çalışmalar düzenlemekte, eğitim ve etkinliklerimizle sektöre kalifiye çalışan kazandırmak için iş birlikleri hayata geçirmekteyiz. Aynı zamanda üniversitelerin ilgili bölümlerinde etkinlikler organize etmekteyiz. Bunlardan bir tanesi Yeditepe Üniversitesi İnşaat Kulübü (YUCONES) üyelerine sandviç paneli anlattığımız etkinliğimiz oldu. Etkinlikte ürünlerin imalatından montaj safhasına kadar detaylı bilgiler verdik.
Çatı ve cephelerde uygulanan yalıtımlı sandviç panellerde dolgu maddesi olarak PIR, PUR, epsve taş yünü gibi farklı malzemeler kullanılıyor. Bu malzemelerin sandviç panelden beklenen performansa etkileri nasıl farklılık gösteriyor? 
Sandviç paneller yapılarda gösterecekleri mekanik performanslara ilaveten ısı, ses, su ve yangın yalıtımı yapmaktadırlar. Eps dolgulu paneller özellikle yangın kaygısı olmayan düşük mekanik performans beklentisi olan projelere ekonomik çözüm olmaktadır. Taş yünü dolgulu sandviç paneller ise yüksek yangın dayanımı ve A2-s1,d0 yangına tepki sınıfıyla  en iyi yangın dayanımı sınıfına sahip panel grubu olarak ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra taş yünü dolgulu paneller yüksek ses yalıtımı ve ses yutma performansları ile yapılarda akustik çözümlerde ve ses bariyeri çözümlerinde kullanılmaktadır. PUR ve PIR dolgulu çözümler ise en iyi ısı yalıtım değerine sahip köpüklerdir. Belirttiğim gibi ülkemizde en iyi lambda değerlerinden biri olan 0,019 W/mK değerine ulaşan PIR köpükler üretilebilmektedir.  PIR çözümler aynı zamanda yangınla mücadelede önemli rol oynamakta ve yangın esnasında en az duman ortaya çıkartan b-s1,d0 yangın performansı ile yapıların tahliyesi için gerekli zamanı kazandırmaktadır. Birçok üreticimizin PIR formülasyonu ile FM Approval belgesi mevcuttur.
“Ürün teknik özelliklerinin beyana uygunluğunun test imkân ve kabiliyetlerini artırılması, Panelder’in stratejik hedefleri arasında” 
1000 m² ve üzeri projelerde kullanılacak her sandviç panel ürünü, Panelder’in anlaşmalı olduğu akredite laboratuvar Tebar A.Ş.’de bedelsiz olarak test edilebiliyor. Buradaki test süreçlerinden bahseder misiniz?
Hem müşterilerimizi hem de EN 14509 standardına uygun olarak üretim yapmakta olan tüm üreticilerimizi korumaya yönelik attığımız adımlardan bir tanesi de maliyeti derneğimiz tarafından karşılanan anlaşmalı bağımsız test kuruluşlarında yaptırtabilecek bu testlerdir. 
Tüm müşterilerimizin ürünlerin üzerindeki etikette yer alan beyan değerlerini dikkatle kontrol etmelerini, etiket yer almıyorsa üreticiden mutlaka talep etmelerini önemle rica ediyoruz. 1000 m2 ve üzeri projelerde kullanılan bir sandviç panel ürününün belirtilen özelliklere sahip olup olmadığını test ettirmek isteyen kişi veya kuruluşların öncelikle Panelder websitemizde yer alan deney talep formunu indirmeleri ve form içerisinde yer alan firma adı, adres, iletişim no, vergi no gibi bilgileri doldurması gerekmektedir. Deneyler için en az 40 cm uzunluğunda 1 numune gerekmektedir. Çekirdek malzemenin 20-100mm aralığının dışında kullanıldığı panellerde ise numune miktarı karşılıklı görüşülerek karara varılmaktadır. Numunenin ısıl iletkenlik tayini TS EN 12667 numaralı standarta göre gerçekleşmektedir. Panelder’in anlaşmalı olduğu Tebar A.Ş.’de numuneye yapılan testler sonucunda ısıl iletkenlik, alt ve üst sac kalınlıkları, ısı yalıtım malzemesi kalınlığı, ısı yalıtım malzemesi yoğunluğu, toplam sandviç panel kalınlığı değerleri ortaya konmaktadır. 
Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı öncülüğünde yalıtım kredisi devreye alındı. Sağlanan yalıtım kredisi enerji verimliliği açısından nasıl bir önem taşıyor? Kredi uygulaması faaliyet gösterdiğiniz sektördeki yansımaları nasıl olacak? 
Sektör dernek ve temsilcileri bu konuda uzun süredir çaba sarf ediyordu, bu emeklerin olumlu sonuçlarını görmek son derece memnuniyet vericidir. Mevcut ihtiyaç kredilerine göre daha uzun vadeli ve düşük faizli yalıtım kredisinin sunulması yalıtımlı bina sayısının artmasına ivme kazandıracak böylece ciddi oranda bir enerji tasarrufu yaşanacaktır. Hesaplamalara göre etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Tüm dünyada yaşanan enerji krizini, enerji fiyatlarındaki artışı, ülkemizin bu konuda büyük oranda dışa bağımlı olduğunu düşündüğümüzde atılan bu adım son derece mutlu edici.
Hali hazırda sektörümüz ısı, su ve yangın dayanımlı, farklı bina özelliklerine, müşterilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik pek çok ürün sunuyor. Yalıtım kredisi sunduğu avantajlarla ilgi görecek bu da sektörümüze bir hareketlilik kazandıracak dolayısıyla sektörümüze yansıması olumlu yönde olacaktır.
“Türkiye 30,83 milyar dolar ihracatı ile İspanya, Japonya ve Fransa’yı geride bırakıp dört sıra daha yükselerek 2021 yılında dünyanın 5. ihracatçı ülkesi oldu” 
Türkiye’de yalıtımlı kontinü panel üreticilerinin uluslararası pazardaki etkinliği ile ilgili güncel ihracat verileri doğrultusunda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Sektör hangi pazarlarda üstünlük sağlamış durumda, hedeflenen yeni pazarlar neresi, hedef pazarlarda faaliyet gösterebilmesi adına dernek olarak çalışmalar yapıyor musunuz? 
Dünya inşaat malzemeleri ihracatında Çin en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı 2021 yılında da sürdürmüştür. 2021 yılı ihracat verilerine göre; Çin 253,6 milyar dolar ile en büyük ihracatçıdır. 2021 yılında Çin ihracatını %15,34 artırmıştır. Çin’i sırası ile Almanya 111,96 milyar dolar, ABD 58,91 milyar dolar ve İtalya 58, 67 milyar dolar ile izlemektedir. İlk 4 sıradaki ülkeler değişmezken Türkiye 30,83 milyar dolar ihracatı ile İspanya, Japonya ve Fransa’yı geride bırakıp dört sıra daha yükselerek 2021 yılında dünyanın 5. ihracatçı ülkesi olmuştur. 
Ülkemizde inşaat sanayi üretimi 2021 yılında %19,6 artmıştır. 2021 yılında salgın sonrası dönemde iç ve dış talepte yaşanan canlanmanın oluşturduğu koşullara bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayi üretimi son yılların en yüksek büyümesini gerçekleştirmiştir. 2021 yılında iç talepte yenileme harcamalarının yüksek katkısı olmuştur. 
2021 yılında hem Türkiye’nin hem de dünyanın inşaat malzemeleri ihracatı önemli ölçüde artmıştır. Dünya inşaat malzemeleri ihracatı %21,7 artarken Türkiye’nin ihracatı bunun çok üzerinde gerçekleşerek %45,7 artış göstermiştir. Böylece Türkiye’nin dünya inşaat malzemeleri ihracatı içindeki payı %2,38’den %2,86’ya yükselmiştir. İnşaat malzemeleri dış ticaretini oluşturan 36 alt grubun tamamının ihracatı 2021 yılında bir önceki yıla göre artış göstermiştir. Yüksek hacimli ihracat yapılan malzemeler içinde oran olarak en yüksek ihracat artışı %79,5 ile demir çelik çubuk profillerde, %75 ile alüminyum inşaat malzemeleri ve aksamlarında, %50,7 ile yalıtımlı kablolarda ve % 47,9 ile demir çelik borularda gerçekleşmiştir. Alüminyum inşaat malzemeleri ve aksam ihracatı 3,28 milyar dolar olmuştur. 

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Son olarak geçtiğimiz günlerde “Değişime Öncü Ol!” ana sloganı ile geleceğin mimar ve mühendislerini çevreyi yeniden düşünmeye, doğaya etkimizi sorgulamaya davet eden “Geleceğin Endüstri Yapıları” konulu olarak düzenlediğimiz öğrenci fikir yarışmasının kazananları belli oldu. Yapı Medya İletişim iş birliği ile düzenlediğimiz yarışmanın bu yılki konusu “Geleceğin Endüstri Yapıları”ydı. Panelder’in AR-GE ve yönetim merkezi olarak kullanacağı, prototip panel üretiminin de gerçekleştirileceği 5.000 metrekare alana sahip bir bina tasarlamaların; tasarımları aracılığıyla endüstri yapılarının alışılageldik imgesinden ve izleniminden sıyrılarak yeni mimari ve yapısal sistem olanaklarını sorgulamalarını beklediğimiz yarışmada tüm dereceye giren katılımcıları tebrik ediyorum.

Etiketler:

panelder, ısı yalıtımı, su yalıtımı, yangın yalıtımı, İhsan Tolga Akar, fotovoltaik, çatı yalıtımı,

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter