Yapı Magazin
''Cephe Sistemlerinde Kullanılan Doğru Malzemelerin Yalıtım Özellikleri ve Isı İletkenli Enerji Verimliliğini Artırır''

''Cephe Sistemlerinde Kullanılan Doğru Malzemelerin Yalıtım Özellikleri ve Isı İletkenli Enerji Verimliliğini Artırır''

CEPHEDER (Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Türkiye’de cephelerde olması gereken standartları belirlemek, projelerde önerilen cephelerin sokak ve kent görüntülerini elde etmek, altyapı ve estetik konusunu gündeme taşımak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Cephe katmanlarının doğru uygulanması ve doğru malzeme seçiminin önemi hakkında sektörü bilgilendirmeye ve farkındalık yaratmaya amaçladıklarını söyleyen CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Okur ile doğru yalıtımını, cephe sistemlerini yangın riskine karşı korumak için alınması gereken önlemleri ve cephe sistemlerinin enerji verimliliğine etkilerini konuştuk.
Cephe malzemeleri, uygulamaları konusunda, kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen CEPHEDER, ideal yalıtım uygulamalarını, avantajlarını ve uzun ömürlü yapılar için enerji verimliliği açısından yalıtımın öneminin farkındalığını artırma noktasında ne gibi çalışmalar yürütüyor?
CEPHEDER, cephe malzemeleri, uygulamaları konusunda, kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirme amacı ile üretici, distribütör, uygulamacı firma, cephe danışmanları ve akademisyenlerin  desteği ile 24 Temmuz 2018 İstanbul’da kurulan, sivil toplum örgütüdür. Türkiye’de cephe malzemesi üreten, dağıtan, uygulayan firmalar ile cephe konularında çalışma yapan bilim insanlarını bünyesinde toplayarak, iş insanlarını bir araya getirerek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak, dünyadaki teknolojiyi yakalamak için güç birliği yapmak, İlgili hizmet sektörünün gelişmesi, büyümesi için çalışmak, bütünleşik olarak yerleşim birimlerinden siluet çalışmalarının çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olmak olarak özetlenebilir. Yine amaçlarımız doğrultusunda geçen ay Balıkesir Ticaret Odası’nın daveti ile düzenlediğimiz etkinlikte üyelerimizin malzeme ve kullanıcıları buluşmalarını sağladık, sektör ile buluşmalara devam edeceğiz.
Son dönemlerde cephe yalıtımında kullanılan malzemeler ve özelliklerinden, yeni nesil yalıtım teknolojilerinden biraz bahseder misiniz? Yalıtımda kullanılan bu malzemeleri sağlık çerçevesinden ve enerji verimliliği açısından değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz, yalıtım uygulamalarında maksimum verimi sağlamak için nelere dikkat edilmelidir?
Binalarda cephe sistemleri, binaların dış yüzeylerini oluşturan ve birçok işlevi yerine getiren yapısal ve tasarımsal unsurlardır. Bu sistemlerin enerji verimliliğine etkisi büyük olabilir çünkü binaların enerji tüketiminin önemli bir kısmı ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi faktörlerle ilişkilidir ve bu faktörler cephe sistemleri ile doğrudan ilişkilidir. 
İşte binalarda cephe sistemlerinin enerji verimliliğine etkileri: 
Isı Yalıtımı: İyi tasarlanmış cephe sistemleri, binaların iç mekânlarını dış hava koşullarından korur. Yeterli yalıtım sağlayan cephe sistemleri, ısı transferini azaltarak iç mekân sıcaklığını istikrarlı tutar. Bu sayede daha az enerji harcanarak iç mekanların ısıtılması veya soğutulması sağlanır. 
Güneş Kontrolü: Cephe sistemlerinin tasarımında, güneş ışığının etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Güneş enerjisi, binaların iç mekânlarını ısıtabilir ve aşırı güneş ışığı sıcaklık artışına neden olabilir. Enerji verimli cephe sistemleri, gerektiğinde güneş ışığını içeriye alabilir veya engelleyebilir, bu da iç mekan sıcaklığını dengeleyerek iklimlendirme maliyetlerini azaltabilir. 
Doğal Aydınlatma: Doğru şekilde tasarlanmış cephe sistemleri, doğal ışığı iç mekanlara yönlendirerek aydınlatma ihtiyacını azaltabilir. Bu, yapay aydınlatmanın kullanımını azaltarak enerji tasarrufu sağlar. 
Rüzgar ve Hava Sızdırmazlığı: Enerji verimli cephe sistemleri, hava sızdırmazlığı sağlar. Eksik hava sızdırmazlığı, ısı kaybına neden olabilir ve ısıtma/soğutma sistemlerinin daha fazla enerji harcamasına yol açabilir. 
Malzeme Seçimi: Cephe sistemlerinde kullanılan malzemelerin yalıtım özellikleri ve ısı iletkenliği önemlidir. Yalıtım malzemeleri ve yüksek kaliteli cam gibi malzemeler, enerji verimliliğini artırabilir.
Akıllı Teknoloji ve Otomasyon: Cephe sistemlerine akıllı sensörler ve otomasyon sistemleri entegre edilebilir. Bu sayede hava koşullarına, güneş ışığı seviyelerine ve iç mekân sıcaklığına göre cephe elemanları yönetilebilir. Örneğin, güneşli günlerde otomatik olarak gölgelendirme sistemleri devreye girebilir. 
Yeşil Cephe Sistemleri: Bitkilerle kaplanmış yeşil cephe sistemleri, doğal yalıtım sağlayabilir ve bina enerji performansını artırabilir. 
Tüm bu faktörler, binalarda cephe sistemlerinin enerji verimliliği üzerindeki etkilerini vurgular. 
Doğru tasarlanmış ve enerji verimli cephe sistemleri, binaların enerji tüketimini azaltabilir, çevresel etkileri minimize edebilir ve sürdürülebilir bir yapılaşma sağlayabilir.
“Yangın güvenliği, tasarım, malzeme seçimi ve düzenlemeleri içeren bir dizi önlemi gerektirir”
Çatı ve cephelerde kullanılan malzemelerden kaynaklı oluşan yangınlarda artış gözlemleniyor. Bu noktada Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik büyük önem arz ediyor. Yönetmeliğin gerektirdiklerinin uygulanması noktasında ne durumdayız, çatı ve cephelerde yangın yalıtımı esaslarından ve uygulama tekniklerinden bahseder misiniz?
Binaların cephe sistemlerinin yangın riskine karşı korunması, binaların güvenliğini ve yangın durumunda yayılma hızını azaltmak için oldukça önemlidir. Yangın güvenliği, tasarım, malzeme seçimi ve düzenlemeleri içeren bir dizi önlemi gerektirir. 
Cephe sistemlerini yangın riskine karşı korumak için alınması gereken birçok önlem bulunmaktadır. Bu önlemlerden bazıları şunlardır: 
a.Yangın Sınıfına Uygun Malzeme Seçimi: Cephe malzemeleri yangın sınıflarına göre değerlendirilir. Yangın dayanımı yüksek, alev yayılmasını engelleyen ve duman oluşumunu azaltan malzemeler tercih edilmelidir. Genellikle A1 veya A2 sınıfı malzemeler (EN 13501-1’e göre) yangın güvenliği açısından tercih edilir.
b.Yangın Bariyerleri ve Cephe Sistemleri: Cephe sistemleri, yangın bariyerleri ile ayrılabilir. Yangın sırasında yangının diğer bölgelere yayılmasını engelleyen bariyerler veya kaplamalar kullanılabilir. Ayrıca, cephe sistemleri arasındaki boşluklar ve aralıklar yangının hızla yayılmasını önlemek amacıyla sınırlanmalıdır.
c.Yangın Bariyerli Camlar: Cam kullanımı yaygın olduğunda, yangın bariyerli camlar tercih edilmelidir. Bu camlar yüksek sıcaklıklara ve yangın etkilerine dayanabilir, duman ve alevin yayılmasını engeller.
d.Duman Tahliye ve Havalandırma Sistemleri: Cephe sistemlerinde duman tahliye ve havalandırma sistemleri düşünülmelidir. Bu sistemler, yangın durumunda dumanın ve sıcak havanın bina içinde birikmesini önler.
e.Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri: Yangın algılama ve ihbar sistemleri, cephe ve bina içinde yangın çıktığında erken uyarı sağlar. Bu sayede müdahale süresi artar ve yangının kontrol altına alınması kolaylaşır.
f.Yangın Söndürme Ekipmanları: Cephe sistemlerinin yakınında yangın söndürme ekipmanları, acil durumlar için hızlı müdahaleyi sağlar. Taşınabilir yangın söndürücüler veya otomatik yangın söndürme sistemleri düşünülmelidir.
g.Yangın Kaçış Yolları: Cephe sistemleri, bina içindeki yangın kaçış yollarını etkilememelidir. Yangın kaçış yollarının açık ve erişilebilir olması, güvenli tahliye için hayati önem taşır.
h.Yerel Yangın Yönetmeliklerine Uyum: Her bölgenin veya ülkenin yangın güvenliği yönetmelikleri farklılık gösterebilir. Cephe sistemleri tasarımında ve uygulamasında yerel yönetmeliklere ve standartlara uyulmalıdır.
i.Periyodik Denetim ve Bakım: Cephe sistemlerinin yangın güvenliği, periyodik olarak denetlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Bu sayede olası güvenlik açıkları zamanında tespit edilip giderilebilir.
j.Yangın güvenliği, binaların tasarımından inşasına kadar bir dizi aşamada düşünülmeli ve uygulanmalıdır. Uygun önlemler alınmadığında, yangınlar hızla yayılabilir ve ciddi hasarlara neden olabilir. Bu nedenle bina sahipleri, tasarımcılar ve yükleniciler işbirliği yaparak yangın güvenliği konusuna özen göstermelidir.
Son dönemde odaklandığınız konular ve gerçekleştirmeyi planladığınız projelerden bahseder misiniz? Yalıtım sektöründe atılması gereken yeni adımları değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz?
Online ve yüz yüze etkinlikler düzenleyerek cephe katmanlarının doğru uygulanması ve doğru malzeme seçiminin önemi hakkında sektörü bilgilendirmeye, farkındalık yaratmaya devam etmeyi amaçlıyoruz.


 

Etiketler:

#cepheder #yalıtım

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter