01.01.2021
İnşaat Terimleri Nelerdir

İnşaat Terimleri Nelerdir

En yaygın kullanılan İnşaat Terimlerini sizin için bir araya toplayıp kısaca anlatmaya çalıştık. Daha detaylı anlatımlarını ve sonradan bazı eklemeler de yaparak bu inşaat terimlerini daha da genişletmeye çalışacağız. En Yaygın kullanılan inşaat terimleri:

Aderans

Betonarme, köprüler, yollar ve ticari ve konut binalarının yapımında kullanılan ana yapısal malzemedir. Güçlendirilmiş beton anlamına gelen betonarmede asıl olay beton ile donatının birlikte kullanılmasıdır, bu birlikte kullanılma ise iki türün birbirine yapışması esasına dayanmaktadır. Bu yapışmaya Aderans denir.

Agrega

Agrega, betonun hammaddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımıdır. Su ve çimentoyla uygun oranda karıştırıldığında beton elde edilir.

Aplikasyon

Aplikasyon, genelde kimyasal terbiye işlemlerinde, kimyasal maddeleri içeren işlem çözeltisinin tekstil ürününe düzgün bir şekilde aktarılması olayıdır.

Asmolen

Asmolen, yapılarda tavan kısmı inşası gerçekleşirken kullanılan, döşemelerin aralarına yerleştirilen tavanın daha düzgün durmasını sağlamak amacıyla doldurulan malzemeye verilen isimdir. Kısaca bu bir dolgu malzemesi de denilebilir.

Ataşman

Ataşman, en özet karşılığı ile “ek” anlamında kullanılır. İnşaat işlerinde, teknik ofis literatüründe, hakedişe, metraja, teklife, rapora, maile, vb. dökümantasyon ve yazışmalara ek edilen her türlü hesap, çizim, dosya ve dökümantasyona “ataşman” diye adlandırılabilmektedir

Beton

Beton çakıl, kum gibi “agrega” denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen inşaat yapıtaşıdır. Beton denince akla gri renkte taş gelir. Gri veya ona yakın rengi günümüzde kullanılan bağlayıcı maddenin çoğunlukla Portland çimento olmasındandır

Çiroz

Çiroz (mühendislik) Betonarme yapılarda; kolon ya da perde yapımında kullanılan etriye şeklidir. Düşey donatıların etrafının etriye ile dolanılamadığı durumlarda kullanılır. Uçları kıvrılmış çelik çubuğun karşılıklı düşey donatıyı tutması işine yarar.

Denizlik

DENİZLİK NEDİR ? Mimarlıkta, pencere eteğinin (duvarın pencere boşluğu altında kalan bölümü) üstünü korumak ve pencere doğramasını oturtmak için oluşturulan yapı öğesi. İçte ve dışta olmak üzere iki türlüdür.

Dilatasyon

Birbirine sınır olan, aynı tipte veya farklı tipteki imalatları birbirinden ayırmak için bırakılan boşluklara dilatasyon denir. Aynı tip dedik, örneğin beton dökümlerinde belirli aralıklarla dilatasyon bırakılabilir. Temelde, döşemede, blok blok dökülen istinat duvarlarında vb

Döşeme

Döşeme, yapım aşamasında, bir açık zemin veya yüzeysel yüzey kaplamasıdır. Asfalt beton malzemeleri arasında asfalt; beton, kaldırım taşı, arnavut kaldırımı ve çökelti taşı; yapay taş; tuğla; karolar; ve bazen odun veya tahta bulunuyor.

Durabilite

Durabilite, yapı malzemelerinin ve yapıların işlevlerini servis ömürleri boyunca bozulmadan yerine getirmelerine denir. Dayanıklılık veya kalıcılık da denir.

Etriye

Etriye, betonarme yapılarda kolon, kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyuna donatılarını saran, inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen bir sargı donatısıdır.
Yükleniyor...
Yükleniyor...